Butikker og kjøpesentre

Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.

Når gjelder reglene?

Dette gjelder til og med 29. april, eller til forskriften blir endret.

Butikker som kan holde åpent

Følgende butikker kan holde åpnet, selv om de ligger i kjøpesentre:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopol
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • blomsterbutikker, så lenge de hovedsaklig selger blomster med kort holdbarhet og salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter. Hagesentre, som også fører produkter som møbler, hageutstyr og planter med lengre holdbarhet, kan ikke holde åpent.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Senterledelsen på kjøpesentre må gjøre tiltak som forhindrer at folk oppholder seg i fellesarealene.

Formål og krav

Formålet er å redusere omfanget av smitte gjennom brede tiltak som skal bidra til mindre sosial mobilitet og kontakt.

Til handelsstanden:

 • Informer om antall tillatte kunder i lokalet.
 • Sørg for at det ikke er flere kunder i lokalene enn det som er tillatt.
 • Tilby hånddesinfeksjon til kundene.
 • Oppfordre til bruk av munnbind.
 • Heng opp plakater om smittevern og marker tydelig avstand i områder med mange kunder.
 • Foreta en risikovurdering og følg opp gjennom internkontroll.
 • Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet. 

Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel

Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel i Oslo kommune

Ofte stilte spørsmål om nedstengning av butikker i Oslo

Se ofte stilte spørsmål om nedstengning av butikker i Oslo

Last ned plakater

Til deg som handler:

 • Handle gjerne alene, og tilby deg å handle for andre som er ekstra utsatte for koronasmitte.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Hold nede antall personer du møter.
 • Hold minst 2 meter avstand til andre, selv om du benytter munnbind.

Reaksjoner og kontroll

Oslo kommune vil følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det vil i denne forbindelse bli lagt vekt på det er utført risikovurderinger for å identifisere smittefare og om det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere smittefaren. Virksomheter som ikke viser evne eller vilje til å redusere smittefare vil kunne bli stengt.

Grunnlaget for eventuell reaksjoner er smittevernlovens § 4-1.

Veileder for smitteverntiltak i detaljhandelen

Oslo kommune har med bistand av Standard Norge utarbeidet en praktisk veileder med forslag til tiltak som kan iverksettes for å redusere smittefare. Det er viktig at alle virksomheter i detaljhandelen setter seg godt inn i veilederen og benytter denne til å avdekke risiko og iverksette gode smitteverntiltak i egen virksomhet.

Beregning av maksimalt antall kunder i lokalet

Oslo kommune har innført et krav om at virksomhetene skal beregne maksimalt antall kunder tillatte i lokalet. Formålet er at det ikke skal være for mange i lokalet samtidig, slik at alle skal kunne holde god avstand.

For å beregne maksimalantallet skal man legge til grunn at alle skal kunne holde 2 meter avstand. Dette skal legge til rette for at kundene enkelt kan holde minst 2 meter avstand i en normal handelssituasjon når de beveger seg i lokalet, med unntak for kortvarige passeringer.

Ved beregning av maksimalantallet skal virksomhetene gjøre en helhetlig vurdering av egen virksomhet, herunder  kundegrunnlag, kundegruppe , og lokaler, der bl.a. størrelsen på lokalet og kjennskap til eventuelle områder der trengsel er vanlig må tas hensyn til.,

Virksomheten må følge opp at med om kundene klarer å holde minst 2 meters avstand og justere antallet ned dersom dette ikke lar seg gjøre.

Det understrekes at bruken av 2 meter avstand utelukkende knytter seg til virksomhetenes beregning av maksimalt antall kunder tillatt i lokalet. For kundene gjelder fortsatt den nasjonale anbefalingen om at det skal holdes minst 2 meter avstand til andre.  

Det er utviklet ulike metoder for beregning av maksimalt antall kunder i butikk som kan være av veiledende art:

Disse metodene er ikke en fasit. Den enkelte virksomhet må selv følge med om det er for mange kunder i butikken og redusere antallet om nødvendig.

Mer informasjon