Butikker og kjøpesentre

Butikker kan holde åpent

Alle kjøpesenter, butikker, varehus, gallerier og utsalgssteder i Oslo kan nå holde åpent og skal følge nasjonale krav til smittevern. De nasjonale kravene gjelder i Oslo fra om med 16. juni.

De viktigste kravene for smittevern

 • For å sikre at alle kunder kan holde 1 meters avstand til andre, skal det beregnes et maksimalt antall kunder tillatt i hver butikk.
 • Stedet skal regelmessig kontrollere at det ikke er flere i lokalet enn at kundene enkelt kan holde 1 meter avstand. Det er unntak for kortvarige passeringer.
 • Det skal iverksettes tiltak for å sikre at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer blant annet å sikre at krav til avstand, maksimalt antall kunder, god hygiene og godt renhold overholdes.
 • Det skal om nødvendig benyttes vakthold/koronaverter for å sikre krav overholdes, blant annet det ikke blir for mange kunder i butikk, at det holdes avstand i kø om og områder med trengsel.

Anbefalinger for handelsstanden

 • Tilby hånddesinfeksjon til kundene.
 • Heng opp plakater om smittevern og marker tydelig avstand i områder med mange kunder.
 • Foreta en risikovurdering og følg opp gjennom internkontroll.

Detaljerte krav og beskrivelser

Til deg som handler

 • Handle gjerne alene.
 • Forsøk å handle på tidspunkter når det er få andre kunder i lokalet.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Hold nede antall personer du møter.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre.

Reaksjoner og kontroll

Oslo kommune vil følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det vil i denne forbindelse bli lagt vekt på det er utført risikovurderinger for å identifisere smittefare og om det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere smittefaren. Virksomheter som ikke viser evne eller vilje til å redusere smittefare vil kunne bli stengt.

Grunnlaget for eventuell reaksjoner er smittevernlovens § 4-1.

Mer informasjon