Tiltak for arrangementer på offentlig sted

For å hindre spredning av koronaviruset, er muligheten til å avholde arrangementer på offentlig sted begrenset. Se hva som gjelder i Oslo.

Hvor lenge varer dette?

Dette gjelder til og med 12. mai, eller til forskriften blir endret.

Hovedregler

Arrangementer utendørs

Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs for inntil 10 deltakere.

Arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, med unntak for:

 • Begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer som gjennomføres uten tilskuere.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører og toppidrettsutøvere deltar som gjennomføres uten publikum.
 • Digitale arrangementer, som gjennomføres uten publikum, og hvor det ikke er flere enn fem personer til stede samtidig (nødvendig produksjonspersonell kan regnes i tillegg).

Regler for innendørs og utendørs arrangementer

Dette gjelder for arrangementer, både innendørs og utendørs:

 • deltakere som ikke er i samme husstand skal kunne holde minst to meters avstand. Når dette ikke er mulig, skal man bruke munnbind.
 • det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.

Private samlinger, kultur og fritid

Nærmere forklaringer

Arrangement

Reglene på denne siden gjelder for arrangementer på offentlig sted eller leide eller lånte lokaler/arealer hvor allmennheten har tilgang – for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, faglige sammenkomster som seminarer, kurs og konferanser, livssynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder. Se nærmere definisjon av arrangementer i covid-19 forskriften.

Det er egne regler for private sammenkomster på offentlige steder eller leide eller lånte lokaler i Oslo.

Offentlig sted

Offentlig sted er sted hvor allmennheten har tilgang, både innendørs og utendørs – for eksempel hotell, grendehus, selskapslokale, fellesrom i borettslag, menighetshus, moské, kontor, skole eller konferansesal. Et offentlig sted trenger ikke å være offentlig eid.

Antall deltakere

Disse regnes ikke i maksimalt tillatt antall deltakere, men kommer i tillegg:

 • Ansatte og oppdragstakere
 • Funksjonærer og dommere på idrettsarrangementer med utøvere under 20 år
 • Forbipasserende eller andre som observerer arrangementet utenfor området disponert for arrangementet regnes ikke med i antallet.

På idrettsarrangementer med utøvere under 20 år regnes utøvere, støtteapparat, foreldre og publikum med i antallet.

Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra antallskrav.

Avstand

De som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst to meters avstand i alle retninger til andre som ikke er i samme husstand. Dette gjelder også når det er fastmonterte seter. Unntak fra avstandsregelen gis for noen grupper angitt i covid-19-forskriften.

Avstand måles fra skulder til skulder. I mange lokaler med fastmonterte seter vil det bety at det må være to ledige seter mellom personer som ikke fra samme husstand. Selv om nasjonale regler gir adgang til å ha kun ett sete imellom, gjelder ikke dette i Oslo.

Munnbind

I situasjoner der man ikke kan opprettholde to meters avstand, skal munnbind benyttes (innendørs). Dette kan være aktuelt for eksempel ved ankomst, i pauser, i kø for å kjøpe mat og drikke, ved toalettbesøk og lignende.

Se regler for bruk av munnbind i Oslo.

Pauser og matinntak

Arrangøren kan tilrettelegge for kortere pauser, og inntak av mat på et rom med sitteplasser til alle, men det er ikke anledning til å mingle. Regler for avstand og bruk av munnbind skal følges.

Spørsmål om leie av lokaler og utearealer

Vi anbefaler deg å kontakte forvalter direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder for uteområdet eller lokalet du ønsker eller har fått innvilget leie.

Reduserte priser for leie av gategrunn av Oslo kommune.

Krav til ansvarlig arrangør

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.

Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør.

De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal:

 • sørge for at avstandskrav kan opprettholdes
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet
 • utarbeide lister med navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager av personvernhensyn
 • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling

Det er opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan smittevernkravene til gjennomføring skal overholdes, og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Vi anbefaler at det gjøres en risikovurdering og lages en plan for gjennomføring av arrangementet. Bruk gjerne maler fra Folkehelseinstituttet til dette:

Råd og veiledning

Ta gjerne kontakt med arrangementskontoret for spørsmål om planlegging og gjennomføring av ditt arrangement. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

I Oslo kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til bydelsoverlegen i bydelen arrangementet skal finne sted. Finn din bydel. For arrangementer som berører flere bydeler kan du kontakte smittevernoverlegen i Helseetaten .

Veiledere

Merk at lokale tiltak kan avvike fra nasjonale råd og regler som du finner i veilederne:

Plakater

Regelverk