Arrangementer på offentlig sted

For å hindre spredning av koronaviruset, er muligheten til å avholde arrangementer på offentlig sted begrenset.

Når gjelder dette?

Fra 16. juni er det nasjonale råd og regler for arrangementer som gjelder i Oslo.

Antallsregler for arrangementer

Definisjon av arrangemeter finner du hos Folkehelseinstituttet.

Innendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat

 • Inntil 400 personer (200 x 2) uten faste, tilviste plasser
 • Inntil 1000 personer (500 x 2) med faste, tilviste plasser

For alle innendørs arrangementer er det tillatt med flere arrangementer i samme bygning dersom det benyttes separate rom og det ikke er kontakt mellom de som deltar på de ulike arrangementene.

Innendørs arrangementer med test eller koronasertifikat

 • 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2) uten faste, tilviste plasser
 • 50 % kapasitet med opp til maks 2500 personer (500 x 5) med faste, tilviste plasser

Utendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat

 • Inntil 800 personer (200 x 4) uten faste, tilviste plasser
 • Inntil 2000 personer (500 x 4) med faste, tilviste plasser

Utendørs arrangementer med test eller koronasertifikat

 • 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4) uten faste, tilviste plasser
 • 50 % kapasitet med opp til maks 5000 personer (500 x 10) med faste, tilviste plasser

Merk at det er andre regler for private sammenkomster på offentlig sted

Regler for innendørs og utendørs arrangementer

Dette gjelder for arrangementer, både innendørs og utendørs:

 • Det skal være minst 1 meter mellom hver deltaker, målt fra skulder til skulder, dersom man ikke er i samme husstand. Dette gjelder også for beskyttede personer.
 • Faste, tilviste plasser betyr at publikum kan sitte på en stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet med minst 1 meter avstand. I lokaler med fastmonterte seter kan ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand selv om det er mindre enn 1 meter mellom stolene.
 • Det er ikke et krav om bruk av munnbind på arrangementer.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Les mer om smittevern hos Folkehelseinstituttet.
 • Det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra antalls- og avstandsregler.

Private sammenkomster

En privat sammenkomst som foregår på et offentlig sted (selskapslokale, grendehus, park, kontorlokale, skole, restaurant, osv.) kan ha andre antallsregler enn arrangementer generelt. Dette gjelder f.eks. private fester, sommerfest med jobben, skoleavslutning i regi av foreldre, minnestund, konfirmasjonsfest, etc. Se hvilke råd og regler som gjelder for private sammenkomster.

Kultur og fritid

Se råd og regler for kultur- og fritidsaktiviteter

Råd og veiledning

Ta gjerne kontakt med arrangementskontoret for spørsmål om planlegging og gjennomføring av ditt arrangement. De veileder blant annet i nasjonale og lokale smittevernregler som berører arrangementer, men utsteder ikke tillatelser. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

I Oslo kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til bydelsoverlegen i bydelen arrangementet skal finne sted. Finn din bydel. For arrangementer som berører flere bydeler kan du kontakte smittevernoverlegen i Helseetaten, eller sende e-post til smittevern@hel.oslo.kommune.no.

Veiledere

Merk at lokale tiltak kan avvike fra nasjonale råd og regler som du finner i veilederne:

Plakater

Regelverk