Råd og regler i Oslo

Tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer.

Gjeldende bestemmelser for arrangementer

Alle arrangører skal følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.

Ifølge Oslo kommune er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. For innendørs arrangementer forutsettes det fast seteplassering. Der det ikke lar seg gjøre skal det ikke være flere enn 50 personer til stede samtidig. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. 

I Oslo kommune vil det inntil videre ikke bli innført unntak fra regelen om 1 meters avstand for personer som sitter på fastmonterte seter under arrangementet.

Alle arrangementer som gjennomføres på offentlig sted skal for øvrig følge de nasjonale bestemmelsene for arrangementer. 

Private samlinger

I Oslo kommune er det innført et midlertidig forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og uansett alder. 

Private sammenkomster er alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og andre sosiale treff i eller i tilknytning til private hjem, i parker eller andre steder utendørs. Alle deltakere skal kunne holde 1 meters avstand til hverandre.

Begrensningen på ti personer gjelder selv om de samme personene møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller i barnehage. Grunnen til dette er at skoler og barnehager følger strenge smitteverntiltak, som ikke er like enkle å gjennomføre privat.

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du planlegger et arrangement, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan smittevernkravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. 

Arrangementskontoret er tilgjengelig for spørsmål du måtte ha angående planlegging og gjennomføring av ditt arrangement. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

For større arrangementer kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. I Oslo kommune kan smittevernfaglige spørsmål rettes til bydelsoverlegen i bydelen arrangementet skal finne sted. Finn din bydel. For arrangementer som berører flere bydeler kan du kontakte smittevernoverlegen i Helseetaten

Smittevernveiledere

Hold deg oppdatert

Motta oppdateringer angående situasjonen og andre nyheter om arrangementer ved å melde deg på Arrangementskontorets nyhetsbrev.

Halloween-råd

Det kan ikke være flere enn 10 personer på sammenkomster. Oslo kommune anbefaler voksne å droppe Halloweenfesten i år.

  • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
  • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
  • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
  • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
  • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
  • Ikke del godteri.
  • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

Halloween-råd i utskriftsformat

Skriv gjerne ut plakaten og heng den opp (PDF 0,3MB)

Hva betyr dette for deg som tilskuddsmottaker?

Har du fått tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten?

Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i henhold til de gjeldende retningslinjene for smittevern. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten som planlagt og tiltaket må utsettes eller endres, skal dette godkjennes av Kulturetaten. Ved en eventuell avlysning kan Kulturetaten kreve at tilskuddet blir tilbakebetalt.

Informasjon om endringer, utsettelse eller avlysning skal sendes inn via søknaden Min side, hvor du velger “Ettersend dokumentasjon” i meldingsboksen, eller ved å sende e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no med henvisning til referansenummer.

Har du fått tilskudd til idrettstiltak fra Bymiljøetaten?

Alle søkere som har fått innvilget tilskudd til idrettstiltak vil motta utbetaling som normalt selv om aktiviteter avlyses, utsettes eller nedskaleres som følge av koronavirussituasjonen.

Informasjon om eventuelle endringer skal da sendes Bymiljøetaten til postmottak@bym.oslo.kommune.no. De som avlyser eller nedskalerer tiltaket av andre grunner vil ikke motta tilskudd eller få redusert tilskudd. Vedtaket finner du i svarbrevet som du har fått.

Har du fått tilskudd til arrangementer fra bydelen din?

Vi anbefaler deg å kontakte disse direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder der.

Gå til alle tilskudd, legater og stipend

Du kan også ta kontakt med Arrangementskontoret for å finne riktig instans: arrangement@kul.oslo.kommune.no

Søk om støtte til prosjekter tilpasset koronapandemien

På tilskuddsordningen “Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak” kan du nå søke om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger og lignende. Du kan også søke om tilskudd til nye fysiske formidlingsformer tilpasset koronapandemien. Arrangementene må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

Du kan også søke om tilskudd til arrangementer som allerede er gjennomført fra og med innføringen av nasjonale og regionale restriksjoner 12. mars. Dette gjelder kun for prosjekter tilpasset koronapandemien. 

Hva betyr dette for deg som leietaker?

Vi anbefaler deg å kontakte forvalter direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder for uteområdet eller lokalet du ønsker eller har fått innvilget leie.

Reduserte priser for leie av gategrunn