Ruskonsulenter i bydelene

Bydelene jobber for å øke kunnskapen om rus og rusforebygging blant elever, lærere og foreldre. Gjennom tilbudet «ruskonsulent for ungdom» kan ungdom og foreldre ta kontakt direkte. 

Ruskonsulenten tilbyr følgende oppfølging for barn og unge:

  • Råd, tips og veiledning
  • Tilgjengelighet på skolen, snapchat og mobil
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser av rusmisbruk
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler
  • Bistå i kommunikasjon med foreldre, skole og andre

Ruskonsulenter for person over 18 år, finner du på siden for Oslo kommunes hasjavvenningsprogram (HAP)

Kontaktinformasjon til ruskonsulenter i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen