Erfaringsskolen i Oslo

Kontakt

Kontaktperson

Elin Sundsbarm

Telefon

99 69 46 66

E-post

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Tilbud

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Å ha medarbeidere med egne erfaringer, erfaringseksperter, vil bidra til mer kunnskapsbaserte tjenester innen psykisk helse og rus.

Helseetaten etablerte i 2018 en Erfaringsskole for personer med egenerfaringer innenfor psykisk helse- og rusutfordringer. Dette var i første runde et pilotprosjekt over 15 uker. Fra høsten 2019 videreførte Helseetaten pilotprosjektet, og studietiden ved Erfaringsskolen i Oslo ble forlenget til 6 måndeder. Erfaringsskolen er et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.

Medarbeidere med egne erfaringer vil bidra til mer kunnskapsbaserte psykisk helse- og rustjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap i møte med den enkelte innbygger som er bruker av tjenester, i møte med pårørende, i samarbeid med hjelpeapparatet og ved utvikling av tjenester på systemnivå.

Vi håper at Oslo kommune etter hvert vil ha mulighet til å ansette flere medarbeidere med brukererfaring. Med etablering av Erfaringsskolen vil vi bidra til at mennesker som ønsker å bruke egne, levde erfaringer for å hjelpe andre, får et grunnlag for en slik rolle. Vi tror at utdanningen vil bidra til at flere tjenester i kommunen blir inspirert til å ta i bruk denne kompetansen, blant annet gjennom å bli kjent med studenter fra Erfaringsskolen i løpet av praksisperiodene i bydel. Erfaringsskolen i Oslo.

Vårt mål er at mennesker med egne erfaringer skal ha mulighet til å bruke den kunnskapen i utviklingen av gode og helhetlige tjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap på både system- og individnivå og Erfaringsskolen ønsker gjennom undervisning, praksis og oppfølging å bidra til at disse egenerfaringene utvikles til erfaringskompetanse. 

Søke plass

Er du interessert i å søke plass ved Erfaringsskolen i Oslo 2021-2022? Kjenner du noen som kan være aktuelle for studiet? Ta kontakt med oss på erfaringsskolen@hel.oslo.kommune.no, så sender vi deg en mail med lenke til søknadsskjema for skoleåret 2021-2022.

Søknadsfrist er 11. april 2021.

Presse

I Vårt Oslo deler Thea sine opplevelser med Erfaringsskolen:
"For første gang på mange år, var det en positiv erfaring å gå på skole. Det var en åpen kultur, og vi presenterte oss med navn, alder og bakgrunn. Noen hadde bakgrunn fra rus, andre fra ulike psykiske utfordringer. Vi følte vi kunne åpne oss og være oss selv og lære av hverandre".

Universitas har skrevet om Erfaringsskolen og intervjuet Amir, Karl og Magnus. Intervjuene kan dere lese her og se dem på Youtube: Amir, Karl og Magnus

I Helsefagarbeideren side 11-15 finner du intervjuer med studenter og ansatte ved Erfaringsskolen.

Olav forteller sin historie på TV2.

Andre kontaktpersoner

Grete Vedlog
grete.vedlog@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 952 66 710

Thor Øystein Langsholt
thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 948 50 742

Fyll dagene - se alle tilbud her