Demenskoordinator og team

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet.
Kontakt demenskoordinator i din bydel for hjelp.