Avlastningstilbud fra Barne- og familieetaten

Høgda avlastning

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Tone Schjeide, avdelingsleder

Telefon

22 30 80 81

E-post

Besøksadresse

Edvard Munchs vei 51, 1063 OSLO

Høgda avlastning

Høgda avlastning gir tilbud til seks brukere av gangen. Brukerne er barn, ungdom og voksne med sammensatte funksjonshemminger.

Høgda holder til i første etasje i en boligblokk rett ved T-banen på Ellingsrudåsen senter.

Hverdagen på Høgda:

Lokalene er romslige og godt tilrettelagt for brukergruppen. Alle brukerne har eget soverom og det er felles stuer, kjøkken og aktivitetsrom. Det er to bad i boligen. Vi har innrettet en sansekrok i en av stuene.

På dagtid er brukerne på Høgda i ulike former for skole, dagsenter og andre dagtilbud.

De daglige gjøremålene i huset brukes til å utvikle den enkeltes ferdigheter. Brukerne deltar i praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. Kjøkkenet er et naturlig samlingssted og måltidene er en fin arena for sosial trening og gode opplevelser. Noen brukere er med på tilberedning av maten og dekking av bord. Alle som er i stand til det bidrar med rydding etter måltidene.

Med bakgrunn i den enkelte brukers behov, funksjonsnivå og interesser, utarbeides det individuelle dagsplaner. Dette innebærer blant annet at hverdagene for den enkelte kan variere.

Vi er opptatt av å gi brukerne gode og trivselsskapende opplevelser gjennom ulike aktiviteter. På ettermiddagene er det noen som bare ønsker sosialt samvær med andre med for eksempel sangstunder og høytlesing. Andre vil hvile seg eller høre på musikk. Flere deltar gjerne i å spille spill og kort. Hagen egner seg godt til uteaktiviteter og det er fint å gå tur i nærmiljøet eller ta en tur med T-banen. Enkelte brukere har faste aktiviteter som de deltar i også under oppholdet på Høgda.

I helgene og på fridager er det mer tid til rådighet og brukerne kan delta i aktiviteter som er lenger unna, som turer til sentrum, kino, bowling og fotballkamp.

Bemanning:

Boligen har cirka 16 årsverk. Personalgruppen består blant annet av vernepleiere, førskolelærer, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere og miljøarbeidere. På ettermiddagen, i helger og på brukernes fridager er det fem til seks ansatte på jobb. Om natten er det en våken og en hvilende nattevakt. Det er ansvarsvakt på alle vakter.

Kontaktinformasjon

Tone Schjeide, avdelingsleder
Tlf: 22 30 80 81
E-post: postmottak@bfe.oslo.kommune.no

Nicklas Andreassen
Tlf: 22 30 80 81
E-post: postmottak@bfe.oslo.kommune.no

Søk om avlastning

Slik søker du om avlastning