Til innhold

Grefsenkollen avlastning

Kontakt

Kontaktperson

Hildegunn Hardang Vik, fungerende avdelingsleder

Telefon

24 00 59 40

E-post

Besøksadresse

Kurveien 1, 0490 OSLO

Grefsenkollen avlastning

Hverdagen på Grefsenkollen:

Lokalene våre er store og fine, og godt tilpasset brukergruppen. Alle har eget soverom og bad. I tillegg er det to stuer, ett sanserom og ett aktivitetsrom.

På dagtid er brukerne på Grefsenkollen i ulike former for skole eller dagsenter.

På bakgrunn av den enkelte brukers behov, funksjonsnivå og interesser, utarbeides det individuelle dagsplaner. Dette medfører at hverdagene for den enkelte kan variere.

Vi er opptatt av å gi brukerne gode og trivselsskapende opplevelser gjennom ulike aktiviteter. Noen aktiviteter kan innebære sosialt samvær med andre på boligen, mens andre aktiviteter innebærer enekontakt med personalet. Eksempler på aktiviteter er bruk av sanserom og ballbasseng, pusle, spille spill, tegne, høre på musikk, synge og se på TV og på filmer. Vi har eget piano som benyttes flittig.

Grefsenkollen ligger nær skog og mark med fine turområder. Det tilrettelegges for faste fritidsaktiviteter utenfor huset som for eksempel ridning, svømming og musikklubb på Årvoll gård.

Vi ønsker å gi et trygt avlastningstilbud som samtidig er et godt faglig forankret tilbud som bidrar til å fremme positiv utvikling og livskvalitet for brukeren. Vi ønsker å gi brukerne og foreldrene en opplevelse av å bli sett og ivaretatt.

Vi som jobber på Grefsenkollen:

Boligen har rundt 34 årsverk. Personalgruppen består av sykepleiere, førskolelærere, vernepleiere, sosionom, barnevernspedagog, lærer, helsefagarbeidere og miljøarbeidere.Vanligvis er det en til en bemanning på kveldene og i helgene. På nettene er det to våkne nattevakter.

De ansatte har høy kompetanse i miljøterapeutisk tilrettelegging og i å gi god omsorg til svært syke barn. I tillegg har de ansatte kompetanse i ulike kommunikasjonsteknikker (tegn til tale, piktogram) og sansestimulering, samt at de innehar mye kunnskap om epilepsi og luftveislidelse.