Hvem får gratis tannbehandling?

Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Ungdom 19-20 år

Vi tilbyr tannbehandling til ungdom til redusert pris. Tilbudet gjelder fra det kalenderåret du fyller 19 år til og med det kalenderåret du fyller 20 år. Prisen er 25 % av offentlig takst fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Unge voksne alder 21- og 22- år

For pasienter:

Fyller du 21 og 22 år i løpet av dette kalenderåret kan du få dekket deler av tannbehandlingen utført hos en privat tannlege. Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. 

Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

Du betaler en egenandel som er på 50 % av de fylkeskommunale takstene.
Egenandelen betales direkte til tannlegen.

Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Har du allerede fått tannbehandling hos en privat tannlege i perioden 1. januar – 31. mars 2022 kan du søke refusjon for inntil 50% av kostnadene. Kostnadene må være dokumenterte, det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Har du ikke kvittering kan du kontakte din tannlege for å få dette.

Her kan du fylle ut refusjonsskjema, husk å legge ved spesifisert kvittering.
Skjema og kvittering sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten 
Postboks 4716, 0506 OSLO

Merk konvolutten «21- og 22-åringer»

For private tannleger:

Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50 % av fylkeskommunale takster. Denne egenandelen kreves inn direkte fra pasient av privat tannlege. Det resterende beløp søkes dekket av den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo etter spesifisert faktura. Gå til oslotann.no for skjema og mer informasjon om ordningen.

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon dekkes ikke. Tannhelsetjenesten dekker ikke honorar for timer som ikke er benyttet av pasient. 

Tannhelsetjenesten forbeholder seg retten til å avvise krav som ikke følger veileder eller retningslinjer, eller hvis tannbehandling ikke på andre måter faller inn under det som anses som nødvendig tannbehandling. Tannlegen og/eller pasienten må selv dekke denne kostnaden. 

Voksne

Vi behandler ikke øvrige voksne uten rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten.