Hvem får gratis tannbehandling?

Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Ungdom 19-20 år

Vi tilbyr tannbehandling til ungdom til redusert pris. Tilbudet gjelder fra det kalenderåret du fyller 19 år til og med det kalenderåret du fyller 20 år. Prisen er 25 % av offentlig takst fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Voksne

Tannhelsetjenesten behandler ikke lenger voksne, betalende pasienter.