Tannhelse og tannlege

Hvem får gratis tannbehandling?

Tannhelsetilbud og smittevern

Vi tar igjen imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv. Se «Hva koster tannlegen»

Ungdom 19-20 år

Ungdom 19-20 år får tannbehandling til redusert pris, og betaler 25 % av offentlige takster, til og med det året de fyller 20 år. Her finner du eksempler på priser for ungdom 19-20 år.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv. Se «Hva koster tannlegen»

Voksne

Tannhelsetjenesten behandler ikke lenger voksne, betalende pasienter.