Hvem får gratis tannbehandling?

Tannhelsetilbud og smittevern

Vi tar igjen imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Ungdom 19-20 år

Vi tilbyr tannbehandling til ungdom til redusert pris. Tilbudet gjelder fra det kalenderåret du fyller 19 år til og med det kalenderåret du fyller 20 år. Prisen er 25 % av offentlig takst fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv. Se «Hva koster tannlegen»

Voksne

Tannhelsetjenesten behandler ikke lenger voksne, betalende pasienter.