Hvem får gratis tannbehandling?

Les om hvem som får gratis tannbehandling, eller redusert pris.

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Ungdom 19-20 år

Vi tilbyr tannbehandling til ungdom til redusert pris. Tilbudet gjelder fra det kalenderåret du fyller 19 år til og med det kalenderåret du fyller 20 år. Prisen er 25 % av offentlig takst fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Unge voksne alder 21- og 22- år

For pasienter

Fyller du 21 og 22 år i løpet av dette kalenderåret kan du få dekket deler av tannbehandlingen utført hos en privat tannlege. Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune.

Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

Du betaler en egenandel som er på 50 % av de fylkeskommunale takstene.
Egenandelen betales direkte til tannlegen.

Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Har du allerede fått tannbehandling hos en privat tannlege i perioden 1. januar – 31. mars 2022 kan du søke refusjon for inntil 50% av kostnadene. Kostnadene må være dokumenterte, det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Har du ikke kvittering kan du kontakte din tannlege for å få dette.

Her kan du fylle ut refusjonsskjema, husk å legge ved spesifisert kvittering.
Skjema og kvittering sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO

Merk konvolutten «21- og 22-åringer»

For private tannleger

Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50 % av fylkeskommunale takster. Denne egenandelen kreves inn direkte fra pasient av privat tannlege. Det resterende beløp søkes dekket av den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo etter spesifisert faktura. Gå til oslotann.no for skjema og mer informasjon om ordningen.

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon dekkes ikke. Tannhelsetjenesten dekker ikke honorar for timer som ikke er benyttet av pasient.

Tannhelsetjenesten forbeholder seg retten til å avvise krav som ikke følger veileder eller retningslinjer, eller hvis tannbehandling ikke på andre måter faller inn under det som anses som nødvendig tannbehandling. Tannlegen og/eller pasienten må selv dekke denne kostnaden.

Voksne

Vi behandler ikke øvrige voksne uten rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten.