Sisterhood

Sisterhood er et tiltak som jobber mot å forebygge mentale lidelser. Tiltaket er rettet spesielt mot jenter, eller de som føler seg som jenter i alderen 12-22 år.

Illustrasjon av et kvinneansikt over teksten "Sisterhood"