Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Kontakt

Telefon

48 11 30 13

E-post

Besøksadresse

Mailundveien 23, 0569 OSLO

Vi har mulighet til å møte deg andre steder enn på helsestasjonen.

Åpningstid

Uke 32

Kontakt oss for timeavtale.

Uke 33

Kontakt oss for timeavtale.

Uke 34

Kontakt oss for timeavtale.

Om oss

På helsestasjonen jobber både lege, psykolog, helsesøster og sexologiske rådgivere. Vi har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et tilbud for alle mennesker i  Oslo mellom  0 og 30 år som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+. Vi har spesialkompetanse på trans*, kjønnsidentitet og seksualitet. 

Helsestasjonen holder til i samme lokaler som Grünerløkka helsestasjon.

HKS driver også med kompetanseheving og fagutvikling. Vi kan tilpasse undervisningsopplegg ut ifra ulike hjelpetjenester og behov.

Du kan også kontakte oss digitalt på helsenorge.

Våre tjenester

Du kan komme til oss for å snakke om ulike temaer knyttet til for eksempel kropp,  seksualitet og kjønnsidentitet. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, kan vi sammen utforske hva som vil være den beste hjelpen for akkurat deg.

Vi gir kjønnsbekreftende støtte og behandling på lavterskelnivå og kan om ønskelig henvise videre i hjelpeapparatet. Vi samarbeider tett med foreldre og svarer også på generelle henvendelser om temaet. 

Vi samarbeider også med ulike interesseorganisasjoner, og kan hjelpe deg og din familie med å knytte nye nettverk.

Følg oss på Facebook.