Faggruppe for migrasjonshelse

Kontakt

E-post

Postadresse

Oslo kommune, Helseetaten. Faggruppe for migrasjonshelse, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

6. etasje

Åpningstider

Uke 3

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 4

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 5

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Faggruppe for migrasjonshelse

Faggruppe for migrasjonshelse (tidligere Ressurssenter) skal være en aktiv ressurs for bydelene i utviklingen av deres kompetanse på migrasjonshelse og bidra til at Oslos innbyggere får likeverdige helsetjenester.

Vi jobber blant annet med:

 • Utvikling og implementering av tilpasset helseinformasjon
 • Oppfølging av bydelenes tilbud om helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
 • Forskning og kunnskapsformidling
 • Utvikling av metoder for å sikre likeverdighet i helsetjenesten for Oslos innbyggere  
 • Kompetanseheving og opplæringstiltak
 • Flerfaglig samhandling gjennom medvirkning og nettverksarbeid

Følg oss på Facebook. Vi hører gjerne fra deg!

Kontaktpersoner

Aida Kreso
Mobil: 920 49 506
E-post: aida.kreso@hel.oslo.kommune.no

Heidi Olsen
Mobil: 934 45 211
E-post: heidi.olsen@hel.oslo.kommune.no