Akuttmedisinkurs for legevaktpersonell

Oslo kommune, Helseetaten, arrangerer akuttmedisinske kurs for legevaktpersonell i 2020. Sted: Lokalene til Legevakt Aker i Trondheimsveien 235.

Kursdatoer

  • Tirsdag/onsdag 10. og 11. november 2020.

Informasjon om kurset

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset som har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis på bestått nettkurs mailes til akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset, 250 kroner, refunderes av kommunen du jobber i etter gjennomført oppmøtebasert kurs. Læringsmål er grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

For legevaktpersonell som ikke er tilknyttet de kommunale legevaktene i Oslo er kursgebyret 5000 kroner. Kursgebyret refunderes fra kommunen du jobber i.

Foredragsholdere og instruktører er fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus. Det kan være det blir små endringer.

Målgruppe

Fastleger og helsepersonell som jobber på legevakter

Kurskomite

Hanne-Mercedes Florø-Larsen, Beate Nilsen, Jon Vibeto, Elisabeth Koch, Hege Therese Ruud Karlsen, Emma Byre

Kurstimer

15 kurstimer.

Godkjent

Søkes godkjent med 15 kurspoeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til spesialiteten i allmennmedisin. 
Obligatorisk kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell.

Antall

36 personer på alle kurs.

Påmelding

Påmelding sendes akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no, så lenge det er ledige plasser og senest innen en uke før aktuelt kurs. Kursbevis nettbasert kurs må leveres senest en uke før. 

Vennligst angi:

  • HPR nummer
  • fullt navn, kommune du jobber i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege)

Ved oppmøte og registrering på selve kursdagen, må deltakers fulle personnummer oppgis til kursledere. Årsaken er at registreringsløsningen til helsedirektoratet går via Alltinn, og da kreves 11 siffer for at deltaker skal få kurset godkjent.

Kursprogram

Dag 1

08:30-08:45 Oppmøte og registrering
08:45-08:50 Velkommen ved kursledere
08:50-09:30 Akutt psykiatri på legevakt
09:30-10:10 Akuttmedisin på legevakt
10:10-10:20 Pause
10:20-11:00 Den alvorlig skadde pasienten – primær og sekundærvurdering
11:00-11:10 Pause
11:10-11:30 Nødnett
11:30-12:00 Lunsj
12:00-16:00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper: 
                             venetilgang, luftveishåndtering, akuttundersøkelse og HHLR
                            (HLR for helsepersonell med hjertestarter)

Dag 2

08:45-11:30 Oppmøte og registrering
09:00-09:45 Det akutt syke barnet
09:45-10:00 Pause og gruppeindeling
10:00-111:30 Scenariotrening i smågrupper: 
                           Akutt alvorlig tungpust hos voksen
                           Hjertestans med AHLR
                           Bevisstløs pasient
                           Akutt sykt barn 
                           Traume/kommunikasjon
                           Sepsis  
11:30-12:15 Lunsj
12:30-16:00 Scenariotrening i smågrupper fortsetter
 
Vel møtt!