Til innhold
Helse og omsorg

Akuttmedisinkurs for legevaktpersonell

Oslo kommune, Helseetaten, arrangerer akuttmedisinske kurs for legevaktpersonell i 2019. Sted: Lokalene til Legevakt Aker i Trondheimsveien 235.

Kursdatoer

  • Tirsdag/onsdag 15. og 16. oktober
  • Tirsdag/onsdag 5. og 6. november
  • Tirsdag/onsdag 28. og 29. januar 2020

Informasjon om kurset

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset som har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis på bestått nettkurs mailes til akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset, 250 kroner, refunderes av kommunen du jobber i etter gjennomført oppmøtebasert kurs. Læringsmål er grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

For legevaktpersonell som ikke er tilknyttet de kommunale legevaktene i Oslo er kursgebyret 5000 kroner. Kursgebyret refunderes fra kommunen du jobber i.

Foredragsholdere og instruktører er fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus. Det kan være det blir små endringer.

Målgruppe

Fastleger og helsepersonell som jobber på legevakter

Kurskomite

Jan Arne Holtz, Beate Nilsen, Elisabeth Koch, Hege Therese Ruud Karlsen og Hanne Sundt.

Kurstimer

15 kurstimer.

Godkjent

Søkes godkjent med 15 kurspoeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til spesialiteten i allmennmedisin. 
Obligatorisk kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell.

Antall

36 personer på alle kurs.

Påmelding

Påmelding sendes akuttmedisinforskriften@hel.oslo.kommune.no, så lenge det er ledige plasser og senest innen en uke før aktuelt kurs. Kursbevis nettbasert kurs må leveres senest en uke før. 

Vennligst angi:

  • HPR nummer
  • fullt navn, kommune du jobber i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege)

Kursprogram

Dag 1

08:30-09:00 Oppmøte og registrering
09:00-09:15 Velkommen ved kursledere
09:15-10:00 Den akutt dårlige pasienten 
10:00-10:15 Pause
10:15-10:45 Den alvorlig skadde pasienten 
10:45-11:15 Akutt abdomen på legevakt 
11:30-12:00 Lunsj
12:00-16:00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper: 
                             venetilgang, luftveishåndtering, akuttundersøkelse og HHLR
                            (HLR for helsepersonell med hjertestarter)

Dag 2

09:00-10:00 Det akutt syke barnet. 
10:15-12:00 Scenariotrening i smågrupper: 
                            Akutt alvorlig tungpust hos voksen
                            Hjertestans med AHLR
                            Rusmiddelintoksikasjon 
                           Akutt sykt barn 
                           Traume/kommunikasjon
                           Sepsis  
12:00-12:30 Lunsj
12:30-16:00 Scenariotrening i smågrupper fortsetter
 
Vel møtt!