Til innhold

Vil du bli beredskapshjem for barn og unge?

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet, som institusjon, fosterhjem eller at barna flytter hjem til foreldrene.

Vi trenger hjem for barn i alle aldre

 • 0-4 år
 • 4-12 år
 • 12-18 år

Hvorfor bli beredskapshjem?

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med beredskapshjemskonsulent.

Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og tilbud om relevante kurs. Familier der en av de voksne har sosialfaglig utdanning, oppfordres til å søke.

Lønn og utgiftsdekning

Du får arbeidsgodtgjøring for å ha oppdrag som beredskapshjem, også når du ikke har barn boende hos deg. Du får lønnstrinn 35, alternativt lønnstrinn 40 hvis du har relevant utdannelse. Se Oslo kommunes lønnstrinn.

Beredskapshjem mottar i tillegg et månedlig skattefritt beløp på kr 7570 til dekning av utgifter, så lenge et barn bor i hjemmet.

Hvem kan bli beredskapshjem?

 • Det bør være to voksne i familien og de bør ha bodd sammen i minst 2 år.
 • Den ene skal være hjemmeværende på fulltid og kan ikke ha annet arbeide ved siden av.
 • Du kan ikke være uføretrygdet eller sykemeldt ved godkjenningstidspunktet som beredskapshjem.
 • Egne barn skal være godt etablert på skole ved kontraktsinngåelse.
 • Du må ha førerkort og tilgang til egen bil.
 • Dere bør ikke bo lenger unna Frydenberg enn i underkant av en time med bil.
 • Dere må ha eget rom til beredskapsbarnet (og stort nok til et søskenpar)
 • Du må ha erfaring med omsorg for barn.
 • Du må beherske word samt kunne sende og motta e-post.
 • Du må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig.
 • Du må være mellom 25 og 55 år gammel ved tiltredelsestidspunkt.
 • Beredskapsforeldre må levere helseattest, samt at alle over 18 år i husstanden må levere tilfredsstillende politiattest.

Har du spørsmål?

Kontakt beredskapshjemavdelingen

Beredskapshjemavdelingen

Telefon: 23 42 87 57
E-post:

Rekrutteringsansvarlige kan også treffes på telefon 23 42 87 51 (4-18 år), 23 42 87 46 eller 954 51 286 (0-4 år).