Til innhold
Barnevern og foreldreveiledning

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Slik leverer du en bekymringsmelding

Du kan ringe eller sende brev til barnevernet i den bydelen barnet bor. Du kan velge å være anonym.

Finn ditt barnevernskontor

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Dette skjer når du melder i fra

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp. Vi tar da kontakt med barnet/ungdommen, foreldrene og andre som kan si noe om det bekymringen gjelder.

Om det er behov for hjelp, finner vi sammen med barnet/ungdommen og foreldrene tiltak som skal bidra til positiv endring i familien.

Barnevernvakten

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Kontakt Barnevernvakten.