Til innhold
Barnevern og foreldreveiledning

Oslohjelpa

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Ta kontakt med Oslohjelpa i bydelen din. Vi gir rask hjelp uten henvisning og skjemaer.

Om tilbudet

  • Familier med barn fra 0 til 6 år kan få hjelp, også familier med sammensatte behov. 
  • Tilbudet er gratis.
  • Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller fylle ut skjema for å få hjelp.

Hva kan du få? Ditt behov avgjør.

Du kan henvende deg til oss hvis du for eksempel er bekymret for barnets utvikling eller opplever utfordringer i familien.

Det er ditt og familiens behov som avgjør hva slags hjelp dere skal få, og hvem som skal hjelpe.

Hjelpen kan komme fra helsesykepleier, familieterapeut, spesialpedagog, ansatte i NAV, ansatte i barnevernstjenesten og barnehager. Vi jobber sammen for at dere skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

Kontakt Oslohjelpa i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen