Barneverninstitusjoner

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Turid W. Olsen, avdelingsleder

Telefon

23 42 90 00

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Jutulveien 17, 0853 OSLO

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom tar i mot akuttplasseringer av ungdommer i aldersgruppa 12-18 år og har plass til 8 ungdommer. Institusjonen tar i mot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-6, 1 og 2. ledd, 4-12, 4-24. 1 og 2. ledd, 4-25 og 4-26.

Institusjonen har to enheter, hvor den ene er en åpen enhet og den andre enheten har mulighet til begrensning i bevegelsesfriheten, jamfør § 22 i Rettighetsforskriften, og er kun gjeldende for ungdom plassert etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26.

Institusjonens primæroppgave er å gi et kortvarig tilrettelagt miljøterapeutisk tilbud for ungdom som har behov for akutt ivaretakelse eller har vist alvorlig atferdsvansker og befinner seg i en kritisk livssituasjon.