Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Kontakt

Kontaktperson

Maja Clausen, avdelingsleder

Telefon

40 40 68 74

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Einar Høigårds vei 25 , 0871 OSLO

Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Bakkehaugen er en langtidsinstitusjon for ungdom mellom 13-18 år (23 år) som har behov for omsorg og oppfølging i hverdagen. Institusjonen har seks plasser og ligger på Tåsen i Oslo, med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Bakkehaugen holder til i et stort hus med stor hage.

Institusjonen er godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, sjette ledd, 4-12 og 4-6, første og annet ledd.