Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Bakkehaugen er en langtidsinstitusjon for ungdom mellom 13–18 år (23 år) som har behov for omsorg og oppfølging i hverdagen. Institusjonen har seks plasser og ligger på Tåsen i Oslo, med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Bakkehaugen holder til i et stort hus med stor hage.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Kontakt

Kontaktperson
Aina Bekkelund, fungerende avdelingsleder
Telefon
48 03 85 07
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Einar Høigårds vei 25
0871 OSLO