Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Bakkehaugen er en langtidsinstitusjon for ungdom mellom 13-18 år (23 år) som har behov for omsorg og oppfølging i hverdagen. Institusjonen har fem plasser og ligger på Tåsen i Oslo, med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Bakkehaugen holder til i et stort hus med stor hage.

Institusjonen er godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, sjette ledd, 4-12 og 4-6, første og annet ledd.

Kontakt

Kontaktperson
Aina Bekkelund, fungerende avdelingsleder frem til mars 2023
Telefon
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Einar Høigårds vei 25
0871 OSLO