Barneverninstitusjoner

Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Maja Clausen, avdelingsleder

Telefon

22 58 77 25

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Einar Høigårds vei 25 , 0871 OSLO

Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Bakkehaugen er en langtidsinstitusjon for ungdom mellom 13-18 år (23 år) som har behov for omsorg og oppfølging i hverdagen. Institusjonen har seks plasser og ligger på Tåsen i Oslo, med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Bakkehaugen holder til i et stort hus med stor hage.

Institusjonen er godkjent for plassering etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, sjette ledd, 4-12 og 4-6, første og annet ledd.