Aline og Frydenberg familieavdeling

Aline og Frydenberg familieavdeling er et senter for foreldre og barn. Vi utreder barns omsorgsbehov og foreldrenes mulighet til å gi barna denne omsorgen. Når det er til barnets beste, og avdelingen har kapasitet, kan avdelingen tilby opphold med vekt på veiledning.

Kontaktinformasjon

Aline og Frydenberg familieavdeling: 91 61 63 05

Avdelingsleder Kristine Berbom: 91 83 20 70

Kontakt

Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Frydenbergveien 37
0575 OSLO