Barneverninstitusjoner

Aline og Frydenberg familieavdeling

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Helene Eide, avdelingsleder

Telefon

23 42 87 77

E-post

Postadresse

Postboks 6726, St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Frydenbergveien 37, 0575 OSLO

Aline og Frydenberg familieavdeling

Familieavdelingen tilbyr plasser til familier med barn i alderen 0-12 år, som befinner seg i ulike belastende livssituasjoner. Sped- og småbarnsfamilier vil bli prioritert ved høyt belegg.

Det er bydelsbarnevernet som kjøper plass for familier, og familieavdelingen jobber med utgangspunkt i deres oppdrag. Barneverntjenesten kan søke familier inn på tre ulike plasseringsgrunnlag; utredning, veiledning eller «haste»- inntak (akutt). Familiene plasseres på frivillig grunnlag, hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-4, 2. og 3. ledd.

Varighet på oppholdet vil være 8 - 12 uker, med mulighet for tilpasning til den enkelte familie i samarbeid med barneverntjenesten.