Green Charge

Green Charge handler om å skape et utslippsfritt transportsystem i storbyer basert på elektrisk energi og der køer og parkeringsproblemer minimeres.

Hva er Green Charge?

Et viktig stikkord er å skape bærekraftige løsninger, og da ikke bare for miljøet, men også sett fra et økonomisk perspektiv. I Green Charge skal det grønne skiftet understøttes av teknisk innovative løsninger og forretningsmodeller som gjør satsingene lønnsomme. Hensikten er å skape pilotløsninger som kan bidra til teknisk utvikling og tjene som modeller for andre med sammenfallende behov.

En kjerne i Green Charge er å utvikle smarte styringssystemer for lading av elbiler og elscootere. Denne teknologien gjør at man kan unngå dyre utvidelser av strømnettet selv når andelen elbiler øker betydelig. Prosjektet omfatter også utprøving av miljøvennlige løsninger som solcelleanlegg og utnyttelse av brukte elbilbatterier til kapasitetsstyring av ladestrøm.

Hvorfor

Vi regner med at mange vil bytte til elbiler i nær fremtid. Strømnettet er begrenset, og lading av mange elbiler vil normalt kreve dyre investeringer i strømnettet. Dette kan unngås med smart strømstyring i kombinasjon med solcelleanlegg og et batteri som gjør at strømmen kan brukes når den trengs og ikke bare når solen skinner.

Oslo kommune

Oslos pilot er Røverkollen Borettslag på Romsås. Røverkollen har 246 leiligheter, og nesten alle har privat parkeringsplass i garasje. De to andre pilotene ligger i Barcelona og Bremen. I disse byene skal det blant annet utvikles ladeløsninger for «Mobility as a Service» (MaaS). Dette regnes som fremtidens urbane transportløsning der man ikke eier sitt eget kjøretøy, men benytter det man trenger i øyeblikket gjennom deleløsninger, enten det er en elbil, en lastesykkel eller kanskje en elscooter. Strømforsyning i Bremen styres blant annet gjennom gamle batterier fra den norske elbilen Think.

Partnere

SINTEF, eSmart Systems, Hubject, Eurecat, Atlantis, Enchüfing, Bremen by, Move About, PMC, Fortum, PMO, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Universitetet i Oslo, ICLEI.

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 769016. Les mer om hovedprosjektet.