Jordal Amfi

Fakta om nye Jordal Amfi

 • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
 • Tribuneplasser: Ca. 5 300 plasser
 • Antall plan: 4
 • Antall tribunerader: 22
 • Isflaten har NHL størrelsen 61 x 26 m
 • Bygget er støttet av ENOVA.

Oslo kommune har bygget en ny arena for ishockey i Jordal idrettspark.

Om Jordal Amfi

Anlegget har plass til 5300 sittende publikummere, og er større enn gamle Jordal Amfi.

Solcellepaneler, grønt tak og 30 energi-brønner gjør i tillegg ishallen klimavennlig og langt mer energieffektivt i drift enn sin forgjenger.

Animasjonsfilm av Jordal Amfi

Bygget og arkitektur

Det har vært et uttalt mål at Oslos nye storstue for ishockey skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett. Det skal dekke behovene for både bredde- og elite idrett. Hallen er utstyrt med tidsriktige fasiliteter for brukere og publikum, og fremtidsretta verktøy for effektiv drift og kommunikasjon.

Bygget er tegnet av det norske arkitektkontoret Hille Melbye Arkitekter AS. Den nye formgivningen henviser til sentrale elementer i det opprinnelige amfiets utforming, både takslør og den asymmetriske buen fra gamle Jordal Amfi har blitt videreført. Betongtribunen er kurvet i plan, og ikke fasettert, noe som gir god sikt, om man sitter på langside, i svingen, eller på kortsiden.

Miljø og energi

Jordal Amfi var en av landets første fossilfrie byggeplasser og har satt en ny standard for energiøkonomisering og innovativ bruk av miljøteknologi. Den nye hallen er prosjektert som passivhus, og målet er å redusere energiforbruket til omtrent en tredjedel av forbruket i gamle Jordal Amfi.

Beliggenhet

Jordal amfi ligger i Jordalgata 12 i Jordal idrettspark i Bydel Gamle Oslo.

Tidslinje

 • Oktober 2016: Kontraktsinngåelse entreprenør
 • Januar 2017: Start rivning av gamle Jordal Amfi
 • September 2020: Ferdigstillelse av nye Jordal Amfi

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Involverte i prosjektet:

 • Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
 • Totalentreprenør: NCC Norge AS
 • Prosjektering: Dr. techn. Olav Olsen AS

Kontaktinformasjon

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Dokumenter og lenker