Kontakt

Telefon

23 48 70 90

Besøksadresse

Storgata 40, 0182 OSLO

Åpningstid

Uke 16

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet

Uke 17

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet

Uke 18

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep?

Dette hjelper vi deg med

Overgrepsmottaket på Legevakten i Storgata er et tilbud for deg som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Ved overgrepsmottaket behandles kvinner og menn fra og med 14 år. Barn vil bli henvist videre til sykehus.

Vi tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Vi sikrer spor, i tilfelle du vil anmelde. Telefonnummer til overgrepsmottaket er 23 48 70 90. Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

 

De vanligste medisinske bekymringene vi hjelper med er:

 • beskyttelse mot graviditet
 • undersøkelse med tanke på seksuelt overførbare infeksjoner
 • undersøkelse med sporsikring (dersom du senere ønsker å politianmelde overgrepet er det viktig at sporsikring er gjort)
 • behandling av skader
 • oppfølging med etterkontroller der dette er ønskelig

Rådgivning

 • Vi tilbyr ivaretagelse og omsorg i trygge omgivelser, kriserådgivning og oppfølgingssamtaler til  den overgrepsutsatte.
 • Ved behov hjelper vi med å henvise videre til spesialisthelsetjeneste eller annen hjelpeinstans.
 • Også pårørende kan komme til egen rådgivning.

Informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep finner du også på dinutvei.no. Dinutvei.no er en nasjonal veiviser med en spørsmål-svartjeneste, hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Hjelp til juridiske vurderinger


Dersom du ønsker å anmelde overgrepet, hjelper vi deg med å kontakte politiet. Av etterforskningshensyn er det best hvis dette skjer så snart som mulig.

Hvis du er i tvil om du ønsker å anmelde forholdet, kan du diskutere dette med en advokat. Normalt vil du ha krav på gratis advokatbistand til å følge saken videre.

Ved undersøkelse på Legevakten kort etter overgrepet samler vi beviser som kan brukes i en rettssak. Disse bevisene låses ned hos oss. Vi utleverer ingen beviser eller opplysninger uten at du har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Transport og parkering

Gateparkering
Gjesteparkering