Overgrepsmottaket

Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep?

Gateparkering

Gjesteparkering

Dette hjelper vi deg med

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud til personer av alle kjønn fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Alle overgrepsutsatte som henvender seg, får umiddelbar ivaretakelse /hjelp.

Mottaket tilbyr medisinsk og psykososial akuttbehandling og krisehjelp, rettsmedisinske undersøkelser, samt medisinsk og psykososial oppfølging i inntil 3 måneder.

Det er anledning til å takke ja til hele eller bare deler av tilbudet. Det er den som henvender seg for hjelp som avgjør det.

Har du behov for ytterligere hjelp i spesialisthelsetjenesten, henvises du videre.

Mottaket tilbyr også rådgivning til pårørende, hjelp til juridiske vurderinger og vi formidler kontakt med politi og bistandsadvokat til alle som ønsker det. Advokatbistand i disse sakene er vanligvis gratis.

Ved undersøkelse på Legevakten kort etter overgrepet samler vi bevis som kan brukes i en rettssak. Dette låses ned hos oss. Vi har taushetsplikt og utleverer ingen bevis uten at du har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Tilbudet er gratis og gis uavhengig av om hendelsen blir politianmeldt.

De vanligste medisinske bekymringene vi hjelper med er:

 • beskyttelse mot graviditet
 • undersøkelse med tanke på seksuelt overførbare infeksjoner
 • undersøkelse med sporsikring (dersom du senere ønsker å politianmelde overgrepet er det viktig at sporsikring er gjort)
 • behandling av skader
 • oppfølging med etterkontroller der dette er ønskelig

Mottaket drives av et tverrfaglig team av leger, sykepleiere og sosialkonsulenter, i samarbeid med Legevaktens øvrige avdelinger.

Hvem hjelper vi?

Overgrepsmottaket hjelper alle som oppholder seg i Oslo og kommunene rundt.

 • Romerike: Aurskog/Høland, Rælingen, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Nannestad, Hurdal, Nes
 • Follo: Frogn, Oppegård, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Nesodden
 • Glåmdalsregionen: Kongsvinger, Sør- og Nord Odal, Grue

Dersom den det gjelder er under 14 år skal henvendelsen gå til barnemottaket på Ullevål sykehus, telefonnummer 22 98 91 40.

Lenker

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Storgata 40
0182 OSLO