Overgrepsmottaket

Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep?

Dette hjelper vi deg med

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud til personer av alle kjønn fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Du kan ta kontakt med oss selv om du ikke husker hva som har skjedd. Alle overgrepsutsatte som henvender seg, får umiddelbar ivaretakelse og hjelp.

Dersom den det gjelder er under 14 år skal henvendelsen gå til barnemottaket på Oslo universitetssykehus, Ullevål, telefonnummer 22 98 91 40.

Hva vi tilbyr

Mottaket tilbyr medisinsk og psykososial akuttbehandling og krisehjelp, rettsmedisinske undersøkelser, samt medisinsk og psykososial oppfølging i inntil 3 måneder.

Du kan takke ja til hele eller bare deler av tilbudet. Det er deg som trenger hjelp som avgjør det.

Har du behov for ytterligere hjelp i spesialisthelsetjenesten henvises du videre.

Mottaket tilbyr også rådgivning til pårørende. Vi formidler kontakt med politi og bistandsadvokat til alle som ønsker det. Advokatbistand i disse sakene er vanligvis gratis.

Ved undersøkelse på Legevakten kort tid etter overgrepet samler vi spormateriale som kan brukes som bevis i en politietterforskning. Dette oppbevares trygt hos oss. Vi har taushetsplikt og utleverer ikke dette uten skriftlig samtykke fra deg.

Tilbudet er gratis. Vi hjelper deg selv om du ikke ønsker å politianmelde hendelsen.

De vanligste medisinske bekymringene vi hjelper med er:

 • beskyttelse mot graviditet
 • undersøkelse for seksuelt overførbare infeksjoner
 • undersøkelse med sporsikring (dersom du senere ønsker å politianmelde overgrepet er det viktig at sporsikring er gjort)
 • blod- og urinprøver til rusmiddelanalyser
 • dokumentasjon og behandling av skader
 • oppfølging med etterkontroller tilpasset dine behov

Mottaket drives av et tverrfaglig team av leger, sykepleiere og sosialkonsulenter. Vi samarbeider med de andre avdelingene på Legevakten.

Hvem hjelper vi?

Overgrepsmottaket hjelper alle som oppholder seg i Oslo og kommunene rundt.

Romerike: Aurskog/Høland, Rælingen, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Nannestad, Hurdal, Nes

Follo: Frogn, Oppegård, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Nesodden

Glåmdalsregionen: Kongsvinger, Sør- og Nord Odal, Grue

Lenker

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kontakt

Telefon
23 48 70 90
Besøksadresse:
Storgata 40
0182 OSLO