Politikk og politiske møter

Kristin Kaus

BU-konsulent

Telefon: 907 44 608

E-post:

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Bydelsutvalget velges direkte i eget bydelsvalg.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.

Medlemmer

Fjellberg, Ingrid Randisdatter (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 477 17 691

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 980 17 078

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Støre, Sofie Coucheron (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 900 92 309

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 948 93 057

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 930 11 345

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 400 61 561

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 901 27 108

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 452 48 129

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 476 63 346

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 907 70 195

Petrie, Martin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 918 55 190

Sørum, Steffen (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 408 53 757