Kristin Kaus

BU-konsulent

Telefon: 90 74 46 08

E-post:

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Bydelsutvalget velges direkte i eget bydelsvalg.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.

Møter

 1. Dato 19.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Digitalt, be om tilgang
 2. Dato 23.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Digitalt, be om tilgang
 3. Dato 14.12.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Digitalt, be om tilgang

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fjellberg, Ingrid Randisdatter (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 47 71 76 91

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 98 01 70 78

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 92 89 63

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 90 09 23 09

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 94 89 30 57

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 93 01 13 45

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 40 06 15 61

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 90 12 71 08

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 45 24 81 29

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 91 19 86 78

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 47 66 33 46

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 90 77 01 95

Sørum, Steffen (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 40 85 37 57