Politikk og politiske møter

Kristin Kaus

BU-konsulent

Telefon: 907 44 608

E-post:

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Bydelsutvalget velges direkte i eget bydelsvalg.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.

Møter

  1. Dato 15.12.
    Klokkeslett 18:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fjellberg, Ingrid Randisdatter (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 477 17 691

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 980 17 078

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 28 963

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 900 92 309

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 948 93 057

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 930 11 345

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 400 61 561

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 901 27 108

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 452 48 129

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 476 63 346

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 907 70 195

Petrie, Martin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 918 55 190

Sørum, Steffen (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 408 53 757