Nordstrand ungdomsråd


Nomi Moqvist

Leder

E-post:

Hanna Irgens Thrane

Møtesekretær

Telefon: 90 71 64 32

E-post:

Linda Beate Svalsrød

Vara

Telefon: 97 67 11 39

Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du på eInnsyn

Medlemmer i ungdomsrådet:

NAVN

MAIL

TELEFON

Abdirahman Osman

goodax004@gmail.com

40961696

Arbenita Beloshi

arbeni2602@osloskolen.no

98476738

Ifrah Yusuf Abdi

ifrah1006@hotmail.com

97183521

Marlene Ivin

marleneivin@icloud.com

46969288

Victor N. Setek (nestleder)

vsetek@gmail.com

94801973

Maria Bremnes

mariab.bremnes@gmail.com

98104059

Nomi Moqvist (leder)

nomoa002@osloskolen.no

98346012

Ella Fyhn

fyhnella@gmail.com

96043236

Sindre Simensen

sindre.simensen@gmail.com

96621527

Medlemmer