Helse- og sosialkomite


Mona Verdich

Leder

Telefon: 41 32 71 80

E-post:

Camilla Bøe

Møtesekretær

Telefon: 93 28 67 22

E-post:

Marianne Habberstad

Vara

Telefon: 90 57 69 45

E-post:

Laila Rødahl Olsen

Vara 2

Telefon: 40 23 87 74

Postmottak

E-post:

Medlemmer

Mona Verdich (H)

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 32 71 80

Mørstad Johansen, Simen (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse- og sosialkomite
britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 55 90 90

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 45 78 73 53

Forberg, Dag-Kristoffer (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialkomite

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 85 39 16

bilde av miert Lindboe

Skjoldborg Lindboe, Miert (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 91 87 00 11

Gammelsæter, Per Øyvind (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 91 07 60

Øines, Geir M. (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 96 01 73 18

Urnes,Tedd (1. vara) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Gundersen Kråkenes, Asgeir Rolf (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 94 03 74 47

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 91 13 72 28

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 43 11 54

Norenberg, John-Tore (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Lydersen, Elise (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Beckstrøm, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Kollstad, Sofie (Uavhengig)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 94 20 46 95

Kjelling, Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Røhne Rossavik, Asle (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 48 09 33 96

Lunde Ramstad, Mona (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Wigers, Ane M. (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 95 10 83 51

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo

Wahlberg, Jørgen (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 48 08 95 38

Bosted: Vårveien 18 A, 1182 Oslo

Rolland, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 95 94 30 32

Bosted: Oberst Rodes vei 31b 1152 Oslo

Smith Wergeland, Jens Chr. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 92 64 47

Jacobsen, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 12 25 76

Johannessen, Elin (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite