Politikk og politiske møter

Mona Verdich

Leder

Telefon: 413 27 180

E-post:

Camilla Bøe

Møtesekretær

Telefon: 932 86 722

Marianne Habberstad

Vara

Telefon: 905 76 945

Laila Rødahl Olsen

Vara 2

Telefon: 402 38 774

Postmottak

E-post:

Medlemmer

Mona Verdich (H)

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 413 27 180

Mørstad Johansen, Simen (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse- og sosialkomite
britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 975 59 090

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 457 87 353

Forberg, Dag-Kristoffer (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialkomite

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 958 53 916

bilde av miert Lindboe

Skjoldborg Lindboe, Miert (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 70 011

Gammelsæter, Per Øyvind (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 10 760

Øines, Geir M. (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 960 17 318

Urnes,Tedd (1. vara) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Gundersen Kråkenes, Asgeir Rolf (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 940 37 447

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 911 37 228

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 31 154

Norenberg, John-Tore (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Lydersen, Elise (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Beckstrøm, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Kollstad, Sofie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 942 04 695

Kjelling, Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Lunde Ramstad, Mona (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Wigers, Ane M. (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 951 08 351

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo

Wahlberg, Jørgen (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 480 89 538

Bosted: Vårveien 18 A, 1182 Oslo

Rolland, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 959 43 032

Bosted: Oberst Rodes vei 31b 1152 Oslo

Smith Wergeland, Jens Chr. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 26 447

Jacobsen, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 901 22 576

Johannessen, Elin (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite