Politikk og politiske møter

E-post:

Nordstrand bydelsutvalg

Sakskart og dokumenter finner du på eInnsyn

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, men politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Avholdte møter

Innkalling, protokoll og saksoversikt for avholdte møter i Nordstrand bydelsutvalg finner du her.

Medlemmer

Knut Falchenberg (H)

Falchenberg, Knut (BU-leder) (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 916 86 681

Langmoen, Einy Beatrix

Langmoen, Einy Beatrix (BU-nestleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 06 555

Mona Verdich (H)

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 413 27 180

Haraldsen, Stian (Høyre)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 928 81 086

Anita Celin Nymark

Nymark, Anita Celin (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

henrik brox

Brox, Henrik (Høyre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 482 89 894

Daae Smedsvig, Kristina (Høyre)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 993 13 647

Asbjørg Javnes Lyngtveit

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 29 153

bilde av miert Lindboe

Skjoldborg Lindboe, Miert (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 70 011

Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 72 038

Lars Petter Solås (FrP)

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 54 147

dag sjøberg

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 926 04 578

Kjendsli, Vegard

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 932 92 937

Ali-Osman, Idil

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 906 09 012

Vold, Catrine

Vold, Catrine (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 56 201

Marrot, Sebastian (1.vara)

Marrot, Sebastian (Høyre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 904 14 540

Gina Marie Lie

Lie, Gina Marie (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 408 78 717

Wilhelmsen, Beate (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 415 13 502

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 911 37 228

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 31 154

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 907 76 232

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 26 447

Terje, Ramstad (Fremskrittspartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 959 11 701

Sommerseth Bakkland, Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 932 04 850

Haug,Birgitte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: +4795291050

Ida Eline

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 995 69 750

Øines, Geir M. (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 960 17 318

Gammelsæter, Per Øyvind (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 10 760

erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 901 22 576

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 958 53 916

Kollstad, Sofie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 942 04 695

Mikkelsen, Maria Therese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 979 74 575

rosmin methew

Mathew, Rosmin (Rødt)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 451 19 406

Stein Nordbø (H)

Nordbø, Stein Halvor (Høyre)

Leder av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 907 52 820

Heger, Susanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 926 60 371

Selsø, Katrine

Selsø Hellem, Katrine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 457 87 353

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 05 615

Meltvedt, Kristen (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 905 99 180

Rustad, Maria (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 970 64 275

Brænden, John Magnus (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 974 31 995

Røhne Rossavik, Asle (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 480 93 396

Hollie, Erik

Hollie, Erik (Rødt)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 900 20 294

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 410 25 621

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 954 34 405

olav venstre

Ranes Persson, Olav (Venstre)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 407 04 070

Koritzinsky, Theo

Koritzinsky, Theo (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 37 282

Bonde Gotaas, Audun (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 472 70 905

Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 414 74 086

Jon Nordberg (V)

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 982 33 603

britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 975 59 090

Gundersen Kråkenes, Asgeir Rolf (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 940 37 447

Gåsemyr Staalesen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 480 64 691

Fadum, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 901 06 346