Nordstrand bydelsutvalg


Knut Falchenberg (H)

Leder

Telefon: 91 68 66 81

E-post:

Irene Borge-Hansen

BU konsulent- møtesekretær

E-post:

Nordstrand bydelsutvalg

Sakskart og dokumenter finner du på eInnsyn

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, men politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Avholdte møter

Innkalling, protokoll og saksoversikt for avholdte møter i Nordstrand bydelsutvalg finner du her.

Medlemmer

Knut Falchenberg (H)

Falchenberg, Knut (BU-leder) (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 91 68 66 81

Langmoen, Einy Beatrix

Langmoen, Einy Beatrix (BU-nestleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 40 65 55

Mona Verdich (H)

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 32 71 80

Haraldsen, Stian (Høyre)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 88 10 86

Anita Celin Nymark

Nymark, Anita Celin (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

henrik brox

Brox, Henrik (Høyre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 48 28 98 94

Daae Smedsvig, Kristina (Høyre)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 99 31 36 47

Asbjørg Javnes Lyngtveit

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 02 91 53

bilde av miert Lindboe

Skjoldborg Lindboe, Miert (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 91 87 00 11

Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 91 87 20 38

Lars Petter Solås (FrP)

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 05 41 47

dag sjøberg

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 60 45 78

Kjendsli, Vegard

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 93 29 29 37

Vold, Catrine

Vold, Catrine (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 45 62 01

Hollie, Erik

Hollie, Erik (Rødt)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 02 02 94

Marrot, Sebastian (1.vara)

Marrot, Sebastian (Høyre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 41 45 40

Gina Marie Lie

Lie, Gina Marie (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 40 87 87 17

Wilhelmsen, Beate (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 51 35 02

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 91 13 72 28

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 43 11 54

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 77 62 32

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 92 64 47

Terje, Ramstad (Fremskrittspartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 91 17 01

Sommerseth Bakkland, Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 93 20 48 50

Haug,Birgitte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 29 10 50

Ida Eline

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 99 56 97 50

Øines, Geir M. (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 96 01 73 18

Gammelsæter, Per Øyvind (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 91 07 60

erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 12 25 76

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 85 39 16

Kollstad, Sofie (Uavhengig)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 94 20 46 95

Mikkelsen, Maria Therese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 97 45 75

Stein Nordbø (H)

Nordbø, Stein Halvor (Høyre)

Leder av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 75 28 20

Heger, Susanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 92 66 03 71

Selsø, Katrine

Selsø Hellem, Katrine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 68 28 84

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 45 78 73 53

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 40 56 15

Meltvedt, Kristen (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 59 91 80

Rustad, Maria (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 06 42 75

Brænden, John Magnus (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 43 19 95

Røhne Rossavik, Asle (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 48 09 33 96

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 02 56 21

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 43 44 05

olav venstre

Ranes Persson, Olav (Venstre)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 40 70 40 70

Koritzinsky, Theo

Koritzinsky, Theo (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 91 83 72 82

Bonde Gotaas, Audun (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 47 27 09 05

Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 47 40 86

Jon Nordberg (V)

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 98 23 36 03

britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 55 90 90

Gundersen Kråkenes, Asgeir Rolf (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 94 03 74 47

Gåsemyr Staalesen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 48 06 46 91

Fadum, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 10 63 46