Nordstrand bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, men politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Knut Falchenberg (H)

Falchenberg, Knut (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Langmoen, Einy Beatrix

Langmoen, Einy Beatrix (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Haraldsen, Stian (Høyre)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Mona Verdich (H)

Verdich, Mona (Høyre)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon
britt røil

Røil, Britt (Høyre)

Leder av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Marrot, Sebastian (1.vara)

Marrot, Sebastian (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
dag sjøberg

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Vold, Catrine

Vold, Catrine (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Asbjørg Javnes Lyngtveit

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
bilde av miert Lindboe

Lindboe, Miert Skjoldborg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Kjendsli, Vegard

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Hollie, Erik

Hollie, Erik (Rødt)

Medlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Lars Petter Solås

Solås, Lars Petter (Solås' gruppe)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Anita Celin Nymark

Nymark, Anita Celin (Uavhengig)

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Wilhelmsen, Beate (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon
Stein Nordbø (H)

Nordbø, Stein Halvor (Høyre)

Leder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Garstad, Randi Gerd (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Rustad, Maria (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Kråkenes, Asgeir Rolf Gundersen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gåsemyr Staalesen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Grønningsæter, Per Øyvind Bø (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Sommerseth Bakkland, Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Koritzinsky, Theo

Koritzinsky, Theo (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Selsø, Katrine

Selsø Hellem, Katrine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Mikkelsen, Maria Therese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Heger, Susanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon
Ida Eline

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Jon Nordberg (V)

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Meltvedt, Kristen (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Skogsholm, Torild (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Teigland, Emma Romskoug (Venstre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Øines, Geir M. (Rødt)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
erik moxnes

Moxnes, Erik (Rødt)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Ramstad, Terje (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Fadum, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Kollstad, Sofie (Uavhengig)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Leder
Knut Falchenberg (H)
Telefon
BU konsulent- møtesekretær
Irene Borge-Hansen