Barn-, ungdom- og kulturkomiteen


Dag Kristoffer Forberg (V)

Leder

E-post:

Linda Beate Svalsrød

Møtesekretær

Telefon: 97 67 11 39

E-post:

Medlemmer

Dag-Kristoffer Forberg - leder i komite for barn, ungdom og kultur

Forberg, Dag-Kristoffer (Venstre)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Anita Celin Nymark

Nymark, Anita Celin (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 91 13 72 28

Ramstad, Terje (Fremskrittspartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 95 91 17 01

Mikkelsen, Maria Therese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 97 97 45 75

Asbjørg Javnes Lyngtveit

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 92 02 91 53

Lyngroth, Oddbjørn (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 41 45 93 27

Næss, Lilly (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 90 92 20 78

Heir, Marianne (Rødt)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 97 63 71 97

Heimdal, Lasse (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Birgit Iversen (H)

Iversen, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 95 14 61 78

Lie, Joakim (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Kjelling, Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Wigaard, Harald (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 91 67 46 20

Grova, Enok Mørch (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 98 60 47 55

Aulin-Jansson, Jøran (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Strømsvik, Line Remøy (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 99 01 50 57

Hodne, Dag (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 41 47 40 86

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 90 77 62 32

Ahmed Solberg, Sheila (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Johannesson, Inger Sylvia (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Grydeland, Mona C. (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Telefon: 47 28 42 46

Øines, Geir M. (Rødt)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 96 01 73 18

Portrettbilde av Albert Einarsson

Einarsson, Albert (Rødt)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Medlem av Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 41 30 60 71