Politikk og politiske møter

Olav Ranes Persson

Leder

Telefon: 407 04 070

E-post:

Linda Beate Svalsrød

Møtesekretær

Telefon: 976 71 139

E-post:

Eirill Mathisen

Vara

Telefon: 450 26 669

Barn-, ungdom- og kulturkomite

Les saksdokumenter her: http://bit.ly/nordstrandpolitikk

Medlemmer

olav venstre

Ranes Persson, Olav (Venstre)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 407 04 070

Anita Celin Nymark

Nymark, Anita Celin (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

henrik brox

Brox, Henrik (Høyre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 482 89 894

Hynnekleiv, Olav (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Mikkelsen, Maria Therese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 979 74 575

Terje, Ramstad (Fremskrittspartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 959 11 701

Asbjørg Javnes Lyngtveit

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 29 153

Sommerseth Bakkland, Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 932 04 850

Ali-Osman, Idil

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 906 09 012

Heimdal, Lasse (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Birgit Iversen (H)

Iversen, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 951 46 178

Bosted: Lambertseterveien 8 , 1160 Oslo

Bagle-Tennebø, Kjersti (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Lie, Joakim (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Johnsen, Miriam Eirin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Wigaard, Harald (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 916 74 620

Romskoug Teigland, Emma (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Aulin-Jansson, Jøran (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Heimdal, Lars Egil (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Hodne, Dag (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 414 74 086

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 907 76 232

Ahmed Solberg, Sheila (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Næss, Lilly (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Johannesson, Inger Sylvia (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Heir,Marianne (Rødt)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Einarsson, Albert (Rødt)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite