Politikk og politiske møter

174 treff av 174 politikere

Aktive filtre

  Abdirisaq Mohamud, Mohamed (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Abshir, Nafisa

  Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

  Al-Maliky, Seid

  Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Yrke: Hersleb skole

  Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Amri, Madiha

  Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
  Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Yrke: Jordal skole

  Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Arbeidsutvalget
  Medlem av Bydelsutvalget
  Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Bakkejord, Randi

  Medlem av Eldrerådet

  Telefon: 413 17 095

  Bakken, Haakon (Arbeiderpartiet)

  Telefon: 468 64 509

  Bakken, Håkon (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Arbeidsutvalget
  Medlem av Bydelsutvalget
  Medlem av Oppvekstkomiteen
  Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Telefon: 473 07 888

  Benhammou, Hajar

  Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (2. vara)

  Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Nestleder av Byutviklingskomiteen

  Bergesen, Kristin

  Bjørkli, Greta

  Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 984 17 244

  Blix Huseby, Vilde (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bydelsutvalget

  Blix, Anna (Rødt)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen
  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Blomdal, Espen (Rødt)

  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Bondevik, Susanne (Venstre)

  Medlem av Navnekomiteen
  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Telefon: 993 83 041

  Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Telefon: 986 75 083

  Braimi, Tefik (Høyre)

  Varamedlem av Navnekomiteen

  Brand, Torben (Høyre)

  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Telefon: 916 56 208

  Bull, Beate (Høyre)

  Medlem av Arbeidsutvalget
  Medlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen
  Varamedlem av Navnekomiteen

  Telefon: 468 41 410

  Børde, Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

  Cham, Nyima (Miljøpartiet De Grønne)

  Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Dahl, Berit

  Leder av Eldrerådet

  Telefon: 452 08 899

  Dahl, Lars Martin

  Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland (1. vara)

  Danielsen, Anders Skyrud (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bydelsutvalget

  Telefon: 986 27 947

  Digranes, Eivind (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Eggen, Bjørn Magne (Venstre)

  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd