Politikere i Bydel Gamle Oslo

200 treff av 200 politikere

Aktive filtre

  Abdi Muse, Sumaya

  Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Abdirisaq Mohamud, Mohamed (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Abshir, Nafisa

  Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

  Aga, Jon (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Aga, Jon

  Leder av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  al Kassem, Layal

  Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Al-Maliky, Seid

  Yrke: Hersleb skole

  Alhasan, Husam

  Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

  Leder av Arbeidsutvalget
  Leder av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Telefon: 95 10 70 94

  Amble, Nina (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Amri, Madiha

  Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: Jordal skole

  Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Andersen, Dag Langer (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

  Anfinnsen, Per Vidar G.

  Medlem av Rådet for psykisk helse og rus

  Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Arbeidsutvalget
  Medlem av Bydelsutvalget
  Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Bakke, Jørgen (Høyre)

  Varamedlem av Bydelsutvalget

  Telefon: 90 02 10 80

  Bakkejord, Randi

  Medlem av Eldrerådet

  Telefon: 41 31 70 95

  Bakken, Haakon (Arbeiderpartiet)

  Telefon: 46 86 45 09

  Bakken, Håkon (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Byutviklingskomiteen

  Barzinje, Dana

  Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Arbeidsutvalget
  Medlem av Bydelsutvalget
  Medlem av Oppvekstkomiteen
  Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Telefon: 47 30 78 88

  Ben Amor, Souhaieb

  Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

  Benhammou, Hajar

  Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

  Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (2. vara)

  Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Nestleder av Byutviklingskomiteen

  Bergesen, Kristin

  Berget, Øyvind (Høyre)

  Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Bjørkli, Greta

  Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 98 41 72 44

  Blix, Anna (Rødt)

  Varamedlem av Bydelsutvalget
  Varamedlem av Byutviklingskomiteen
  Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

  Blomdal, Espen (Rødt)

  Varamedlem av Oppvekstkomiteen

  Bondevik, Susanne (Venstre)

  Telefon: 99 38 30 41

  Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Bydelsutvalget

  Telefon: 98 67 50 83

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd