Marianne Netland

Sekretær

Telefon: 23 43 11 09

E-post:

Navnekomiteen

Komiteen uttaler seg om navnsetting av veier, broer, parker og plasser i bydelen.

Medlemmer

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen

Telefon: 95 94 96 89

Sadlowska, Aga (Høyre)

Medlem av Navnekomiteen

Telefon: 90 88 54 44

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 61 69 57

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Bondevik, Susanne (Venstre)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 99 38 30 41

Hammerø Ellingvåg, Tale (Rødt)

Medlem av Navnekomiteen

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Oma, Line (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Navnekomiteen

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Nævdal, Eric (Rødt)

Varamedlem av Navnekomiteen

Braimi, Tefik (Høyre)

Varamedlem av Navnekomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 46 84 14 10

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 92 26 98 32

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen