Navnekomiteen

Komiteen uttaler seg om navnsetting av veier, broer, parker og plasser i bydelen.

Medlemmer

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen
Telefon

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Telefon

Hammerø Ellingvåg, Tale (Rødt)

Medlem av Navnekomiteen

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Oma, Line (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Navnekomiteen

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Nævdal, Eric (Rødt)

Varamedlem av Navnekomiteen

Braimi, Tefik (Høyre)

Varamedlem av Navnekomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Telefon

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Sekretær
Marianne Netland
Telefon