Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen


Kjersti Grut

Programleder områdeløftene

Telefon: 98 23 65 95

E-post:

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Lokalstyret består av representanter fra Bydel Gamle Oslo, fire innbyggerrepresentanter og fire varaer fra Grønland og Tøyen, lokal representant fra Utdanningsetaten, politiet i Oslo og en ungdomsrepresentant. Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) og avdelingsdirektør for lokalsamfunn og mestring er observatør for å sikre helhetlig koordinering i Oslo kommune og i Bydel Gamle Oslo.

Mandat vedtatt av Bydel Gamle Oslo bydelsutvalg 19. mars 2020, sak 14/2020:

 • Lokalstyret skal utvikle forslag til årlig programplan med tilhørende prosjektportefølje for områdeløft Grønland og Tøyen, før behandlingen i bydelsutvalget og innenfor de rammer som er gitt av byrådet i Oslo kommune.
 • Lokalstyret skal overvåke programmets portefølje av prosjekter med vekt på å få fram ønsket resultat, og gi råd til Bydelsutvalget i forkant om eventuell opprettelse, forlengelse og avslutning av prosjekter.  
 • Lokalstyret har et spesielt ansvar for å sikre at innbyggere og andre relevante aktører i området involveres i utvikling og gjennomføring av programmet samt informeres om status, på en hensiktsmessig måte. 
 • Lokalstyret skal etablere kvalitetskrav til medvirkning i de prosjekter som får finansiering og gi råd til programkontret om aktører som bør involveres.  Programkontoret følger opp prosjekteierne.
 • Lokalstyret skal utvikle og vedta kommunikasjons- og medvirkningsstrategien for programmet, med tilhørende handlingsplaner.
 • Lokalstyret rapporter om status på programplanen til BU.

Møter

 1. Dato 25.08.
  Klokkeslett 10:00-16:00
 2. Dato 13.10.
  Klokkeslett 14:00-16:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Ruderaas, Anne Britt

Leder av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 91 39 63 83

Yrke: Endringsleder Bydel Gamle Oslo

Abshir, Nafisa

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Gauksrud, Kåre Ivar

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Nuur, Ali

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Rehn, Janne Thon

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Rektor på Vahl skole

Mørch, Frode

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Politiet i Oslo

Amri, Madiha

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Jordal skole

Aandal, Kristin

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (permisjon)

Dahl, Lars Martin

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland (1. vara)

Özkan, Gazi

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland (2. vara)

Renå, Helge

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Bosted: innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (1. vara)

Benhammou, Hajar

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (2. vara)

Bøe, Gro Eilei

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 48 16 98 11

Yrke: Avdelingsdirektør for Oppvekst i Bydel Gamle Oslo

Tranås, Hanna Welde

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Byrådsavdeling for byutvikling