Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Lokalstyret består av representanter fra Bydel Gamle Oslo, fire innbyggerrepresentanter og fire varaer fra Grønland og Tøyen, lokal representant fra Utdanningsetaten, politiet i Oslo og en ungdomsrepresentant. Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) og avdelingsdirektør for lokalsamfunn og mestring er observatør for å sikre helhetlig koordinering i Oslo kommune og i Bydel Gamle Oslo.

Mandat vedtatt av Bydel Gamle Oslo bydelsutvalg 19. mars 2020, sak 14/2020:

  • Lokalstyret skal utvikle forslag til årlig programplan med tilhørende prosjektportefølje for områdeløft Grønland og Tøyen, før behandlingen i bydelsutvalget og innenfor de rammer som er gitt av byrådet i Oslo kommune.
  • Lokalstyret skal overvåke programmets portefølje av prosjekter med vekt på å få fram ønsket resultat, og gi råd til Bydelsutvalget i forkant om eventuell opprettelse, forlengelse og avslutning av prosjekter.
  • Lokalstyret har et spesielt ansvar for å sikre at innbyggere og andre relevante aktører i området involveres i utvikling og gjennomføring av programmet samt informeres om status, på en hensiktsmessig måte.
  • Lokalstyret skal etablere kvalitetskrav til medvirkning i de prosjekter som får finansiering og gi råd til programkontret om aktører som bør involveres. Programkontoret følger opp prosjekteierne.
  • Lokalstyret skal utvikle og vedta kommunikasjons- og medvirkningsstrategien for programmet, med tilhørende handlingsplaner.
  • Lokalstyret rapporter om status på programplanen til BU.

Medlemmer

Ruderaas, Anne Britt

Leder av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Telefon
Yrke
Endringsleder Bydel Gamle Oslo

Abshir, Nafisa

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Gauksrud, Kåre Ivar

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Nuur, Ali

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Rehn, Janne Thon

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Rektor på Vahl skole

Mørch, Frode

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Politiet i Oslo

Amri, Madiha

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Jordal skole

Aandal, Kristin

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (permisjon)

Dahl, Lars Martin

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland (1. vara)

Özkan, Gazi

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland (2. vara)

Renå, Helge

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Bosted
innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (1. vara)

Benhammou, Hajar

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen (2. vara)

Bøe, Gro Eilei

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Telefon
Yrke
Avdelingsdirektør for Oppvekst i Bydel Gamle Oslo

Tranås, Hanna Welde

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Byrådsavdeling for byutvikling
Programleder områdeløftene
Kjersti Grut
Telefon