Politikere i Bydel Frogner

67 treff av 67 politikere

Aktive filtre

  Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 94 85 13 57

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

  Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
  Nestleder av Frogner bydelsutvalg
  Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 93 86 41 39

  Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 41 20 87 56

  Borge, Hans Magnus (Annet)

  Nestleder av Frogner Eldreråd

  Telefon: 90 15 05 54

  Borge, Hans Magnus (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 47 46 57 67

  Brustad, Randi Frønsdal

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 90 16 46 15

  Brynn, Rudolph (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 47 46 57 67

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 90 56 19 39

  Bøhn, Marcus (Høyre)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 90 08 27 31

  Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 41 68 29 50

  Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 48 14 15 05

  Flåøyen, Arne (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 48 22 42 86

  Gilen, Tommy (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 91 18 08 74

  Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

  Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

  Telefon: 91 38 78 56

  Gulbrandsen, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 99 29 50 76

  Hagen, Eirin (Rødt)

  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 93 41 10 56

  Hardang, Åse (Høyre)

  Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 97 50 09 53

  Harnes, Karin (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 45 22 21 72

  Haug, Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

  Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 97 53 18 61

  Haugerud, Bjørnar Bostad (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 95 89 86 48

  Helgerud, Frode (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 90 51 85 24

  Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 91 59 49 81

  Holter, Elanor W. (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 90 07 39 18

  Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 92 61 97 78

  Høyland, Unni (Annet)

  Medlem av Frogner Eldreråd

  Telefon: 90 52 13 34

  Ibrahim, Amina Ahmed (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 90 06 74 95

  Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 91 55 26 72

  Jahanshahi, Arman

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Telefon: 48 46 22 16

  Jørgensen, Knut Erik (Annet)

  Telefon: 99 23 29 05

  Kasem, Ahmed

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Kloster, Chiara Tambusco

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Telefon: 41 13 40 59

  Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 48 17 05 87

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd