60 treff av 60 politikere

Aktive filtre

  Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 948 51 357

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

  Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
  Nestleder av Frogner bydelsutvalg
  Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 938 64 139

  Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 412 08 756

  Borge, Hans Magnus (Annet)

  Telefon: 901 50 554

  Borge, Hans Magnus (Høyre)

  Nestleder av Frogner Eldreråd
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 474 65 767

  Brovoll, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 992 95 076

  Brynn, Rudolph (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 474 65 767

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 905 61 939

  Bøhn, Marcus (Høyre)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 900 82 731

  Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 416 82 950

  Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 481 41 505

  Flåøyen, Arne (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 482 24 286

  Gilen, Tommy (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 911 80 874

  Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

  Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

  Telefon: 913 87 856

  Hagen, Eirin (Rødt)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 934 11 056

  Hardang, Åse (Høyre)

  Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 975 00 953

  Harnes, Karin (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 452 22 172

  Helgerud, Frode (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 905 18 524

  Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 915 94 981

  Holter, Elanor W. (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 900 73 918

  Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 926 19 778

  Høyland, Unni (Annet)

  Telefon: 905 21 334

  Ibrahim, Amina Ahmed (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 900 67 495

  Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 915 52 672

  Jahanshahi, Arman

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Telefon: 484 62 216

  Jørgensen, Knut Erik (Annet)

  Medlem av Frogner Eldreråd

  Telefon: 992 32 905

  Kasem, Ahmed

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 481 70 587

  Langballe, Birgitte (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 909 90 729

  Lie, Jens Jørgen (Høyre)

  Leder av Frogner arbeidsutvalg
  Leder av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 417 20 232

  Loen, Una

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Lunke, Jon-Torgeir (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 468 11 904

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd