Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Telefon
Sunniva Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite
Telefon
Sarah Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Gulbrandsen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Torleif Støylen

Støylen, Torleif (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Telefon
Brynjar Arnnfinnsson

Arnfinnsson, Brynjar (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Telefon
Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Waqas Sarwar

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Faiz Ahmed Faiz

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Skodjevåg , Pål (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Telefon
Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (Uavhengig)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Telefon
Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Politisk koordinator
Camilla Tomren
Telefon