Camilla Tomren

Politisk koordinator

Telefon: 92 88 29 33

E-post:

Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter

  1. Dato 30.09.
    Klokkeslett 18:00-20:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg

Telefon: 95 72 91 24

Sunniva Myrene Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 90 07 71 28

Sahra Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 48 12 02 89

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 40 41 28 03

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 12 32 23

Karin Ståhl Woldseth

Woldseth, Karin Ståhl (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 97 69 95 84

Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 95 26 21 98

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 91 51 98 39

Brynjar Arnfinnsson

Arnfinnsson, Brynjar (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 91 52 74 01

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 92 83 35 83

Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 97 56 33 16

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 11 16 27

Waqas Sarwar

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 46 27 46 46

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (Uavhengig)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 90 53 26 82

Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 90 19 36 44