Politikk og politiske møter

Camilla Tomren

Politisk koordinator

Telefon: 928 82 933

E-post:

Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter

  1. Dato 12.11.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Videokonferanse i Microsoft Teams

Se hele kalenderen

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg

Telefon: 957 29 124

Sunniva Myrene Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 900 77 128

Sahra Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 481 20 289

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 404 12 803

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Karin Ståhl Woldseth

Woldseth, Karin Ståhl (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 976 99 584

Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 952 62 198

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 915 19 839

Brynjar Arnfinnsson

Arnfinnsson, Brynjar (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 915 27 401

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 928 33 583

Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 975 63 316

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 11 627

Waqas Sarwar

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 462 74 646

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 901 93 644