Illustrasjonsfoto tørkede blomster

MUV kreativt gjenbrukssenter

MUV bidra til å berike barns leke- og læringsmiljø i Oslobarnehagene hvor fantasi, kreativitet og forestillingsevne stimuleres. Det bringer oss og barna til en verden hvor alt er mulig.

Om MUV kreativt gjenbrukssenter

MUV startet som er prosjekt i bydel Frogner tilbake i 2011 for så å bli et tilbud til alle barnehager i Oslo i 2018. MUV er utviklet og ledes av Åse Bakken og Tine Selinger.