MUV kreativt gjenbrukssenter

MUV bidra til å berike barns leke- og læringsmiljø i Oslobarnehagene hvor fantasi, kreativitet og forestillingsevne stimuleres. Det bringer oss og barna til en verden hvor alt er mulig.

Illustrasjonsfoto tørkede blomster

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.