Illustrasjonsfoto tørkede blomster

MUV kreativt gjenbrukssenter

MUV kreativt gjenbrukssenter er et kreativt gjenbrukssenter skal bidra til å berike barns leke- og læringsmiljø i Oslobarnehagene. MUV skal være et sted hvor fantasi, kreativitet og forestillingsevne stimuleres og bringer oss og barna til en verden hvor alt er mulig.

Om MUV kreativt gjenbrukssenter

MUV startet som er prosjekt i bydel Frogner tilbake i 2011 for så å bli et tilbud til alle barnehager i Oslo i 2018. MUV er utviklet og ledes av Åse Bakken og Tine Selinger.