Christiania-folk 1845

Søkeside

Skriv inn ett eller flere søkeord:
 [Hjelp]

Prøv også avansert søkOm Christiania-folk 1845

Databasen er basert på de originale innføringene i "Ligning af Christiania Byes Nærings- og Fattigskat for Aaret 1845". Dette medfører at navn, yrker og adresser er registrert slik man skrev dem i 1845.

I 1845 var den minste skattbare årlige inntekten på ett hundre spesiedaler. Denne databasen inneholder derfor kun de personer som var bosatt i Christiania, og som tjente hundre spesiedaler eller mer, og/eller hadde en formue på tusen spesiedaler eller mer.

I 1845 var dette omlag ti prosent av befolkningen. I hovedsak var det menn, men vi finner også en del fruer, enker, madamer og jomfruer med inntekt og/eller formue. I databasen finner du navn på vedkommende - ofte bare etternavn, noen ganger med initialer for fornavn(ene), og mer sjelden hele fornavnet. Du finner også vedkommendes adresse (i 95% av tilfellene) og hvilket yrke eller sosiale stilling vedkommende hadde.

Databasen har, på grunn av den relativt beskjedne innføringen, begrenset nytte for slektsforskere. Det kan likevel være forsøket verd dersom du søker en person du vet eller tror var formuende. Men først og fremst åpner databasen for en studie av den mest velstående gruppen borgere i hovedstaden, både med tanke på hvor de bodde og hvilke yrkesgrupper som var vanlige i byen for over 150 år siden.

 

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad