Kretser i Aker ca. 1920-1948

Ligningsdistrikter

Valgkretser

Tellingskretser

Skolekretser

Ullern

1 Sørkedalen
2 Lysaker
3 Bestum
4 Bygdøy
5 Skøyen
6 Slemdal

Ullern

Bestum
Bygdøy
Huseby
Lilleaker
Skøyen
Smestad
Sørkedalen
Tryvannsbanen

 

Ullern

Bestum
Bygdøy
Huseby
Lilleaker
Skøyen
Sørkedalen

 

Ullern

Bestum
Bogstad
Bygdøy
Huseby
Lilleaker
Skøyen
Sørkedalen
 

 

Vestre Aker

7 Ullevål
8 Maridalen
9 Nydalen
10 Grefsen

 

Vestre Aker

Grefsen
Kjelsås
Majorstuen
Maridalen
Nordberg
Nordmarka
Nydalen
Slemdal
Tåsen
Ullevål
Vinderen

Vestre Aker

Grefsen
Hasle
Maridalen
Nydalen
Slemdal
Ullevål
Vinderen

 

Vestre Aker

Grefsen
Kjelsås
Maridalen
Nordmarka
Slemdal
Tåsen
Ullevål
Vinderen

Nordstrand

11 Klemetsrud
12 Ljan
13 Nordstrand
14 Bekkelaget
15 Bernhus

 

Nordstrand

Abildsø
Bernhus
Klemetsrud
Ljan
Nedre Bekkelaget
Nordstrand
Simensbråten
Øvre Bekkelaget

Nordstrand

Bekkelaget
Bernhus
Klemetsrud
Ljan
Nordstrand
Simensbråten

 

Nordstrand

Abildsø
Bekkelaget
Klemetsrud
Ljan
Nordstrand

Østre Aker

16 Opsal
17 Ulven
18 Tonsen
19 Grorud
20 Furuset

 

Østre Aker

Bryn
Disen
Furuset
Grorud
Grønvold
Hasle
Hellerud
Høybråten
Høyenhall
Kværnerskogen
Løren
Oppsal
Sinsen
Solemskogen
Stovner
Østensjø

Rådhuset

Østre Aker

Bryn
Furuset
Grorud
Oppsal

 

Østre Aker

Bryn
Furuset
Grorud
Høybråten
Løren
Oppsal
Solemskogen
Østensjø

 

* Foran valgene i 1945 ble det foretatt en rekke endringer vedr. valgkretsene. Ullern: Skøyen krets ble delt mellom Bygdøy og Smestad (grensen gikk ved Drammensveien). Tryvannsbanen ble overført til Slemdal, V. Aker ("konsul Røwdes land" . V. Aker: Adamstuen, med Ullevål sykehus ble utskilt fra Ullevål. Majorstuen krets fikk et betydelig større antall velgere i 1945, grunnet høybebyggelsen langs Kirkeveien etc. Ø. Aker: Lille Tøyen ble utskilt fra Hasle, Fjellhaug ble utskilt fra Sinsen. Kun Nordstrand beholdt krets-inndelingen fra 1937. Opplysninger gitt av Dick Kobro.

Kretsoversikten er satt opp med utgangspunkt i et adresseregister fra Aker ligningsvesen. Adresseregisteret er et register over alle eiendommer i Aker. De er ikke ordnet etter gateadresse, men etter eiendommens navn. Kjenner man eiendommens navn, vil man gjennom adresseregisteret finne ut hvilke kretser den enkelte eiendom tilhørte, og ofte med en henvisning til et bestemt folketellingsskjema. I tillegg til adresseregisteret er Aker valgmanntall 1937 brukt som kilde til valgkretser. Oversikten dekker omtrent tidsrommet 1920-1948, selv om en del kretser ganske sikkert er eldre enn dette. Om kretser i Aker på 1800-tallet, inkludert menighetsgrenser, se Leif Thingsruds artikkel fra 1997 Grenser i Aker. De fire kretsene var bare noen av mange administrative inndelinger av Aker kommune. Se gjerne også Akers kommunale Kalender 1903. Kretsinndelingen under gjenspeiler ikke Aker på noe gitt tidspunkt, og er heller ikke uttømmende. Dette er kretser som har vært på et eller annet tidspunkt, og mange kretser var uforandret over lengre tid. Det kom stadig nye kretser til, ved at eldre kretser ble delt. Eldre kretsnavn kunne gå ut av bruk. Formålet med lista er å gi et riss av inndelingen av Aker som en inngang til en del kilder, som f.eks. valgmanntall, skattemanntall, skoleprotokoller og folketellinger.

Adressekort

Adressekort for eiendommen Bagatell i Bernhard Herres vei i Ullern sogn. Fra arkivet etter Ligningsvesenet i Aker A-20121/K1.

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad