Kartbestilling

Om kartmaterialet

Oslo byarkiv har alle rettighetene til kart publisert på disse nettsidene med mindre annet er oppgitt. Alle digitaliserte bilder kan brukes gratis til ethvert formål i den oppløsningen som kan lastes ned fra disse sidene

Byarkivet etterstreber å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi publiserer arkivmateriale på nett. Vennligst kontakt oss dersom vi har publisert materiale som du ønsker fjernet med hjemmel i disse reglene.

Videre presiserer vi at det i siste instans er den som skal benytte et kart (f.eks. i en publikasjon) som er ansvarlig for å avklare ev. rettighetsspørsmål. Dette innebærer at det er låners ansvar å klarere rettigheter som Byarkivet ikke selv innehar. Låner er også ansvarlig for krav fra eventuell tredje part som måtte oppstå i forbindelse med låners bruk av materialet.

Trenger du høyere oppløsning? Slik bestiller du kart

Hvis den høyoppløste filen ikke er tilgjengelig på nett, kan vi sende filen for 400 kr pr. foto inkl. moms (320 kr eks. moms). Ønsker du enda høyere oppløsning, digitaliserer vi gjerne. Digitalisering og annen bildebehandling faktureres med 2500 kr pr. foto inkl. moms (2000 kr eks moms).

Kart består gjerne av en serie av kartplater (kartet over Kristiania fra 1900 består f.eks. av seks kartplater, Næsers generalkart fra 1860 av to osv.). Kartene selges som filer/kartplater. Om man ønsker alle kartplatene fra 1900, bestiller man med andre ord seks kartfiler.

Send oss en epost med "Kartbestilling" i emne-feltet. Eposten skal inneholde følgende:
År og kartplate(r): For å sikre korrekt identifikasjon av bestilt kartplate(r)
Formål: Hva du skal bruke filen til, for eksempel annonser, reklame, utstilling, publikasjon, privat, etc. Oppgis så uttømmende som mulig.
Låntaker: Navn på bestiller (låntaker), for utsending av faktura
Adresse: Fakturaadresse
Telefon: For eventuell kontakt om bestillingen

Kartfilene blir sendt deg som JPG- eller TIF-filer via en filoverføringstjeneste. Du mottar en e-post med lenke til nedlastning av filene. På forespørsel kan vi også sende deg en dvd-plate med filene. Det tilkommer da et tillegg i prisen. De største TIF-filene kan være på flere hundre MB, så oppgi om du eventuelt vil ha JPG-filer som er mindre.

Leveringstider

Vi forsøker å ekspedere alle henvendelser i løpet av tre uker. Som regel vil du få svar i løpet av to uker, men vi kan ikke alltid garantere dette.
Kartbestillingene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn til oss, med mindre vi gjør en særskilt avtale.

Vilkår for bruk av kartfiler

Kartet (filen) lånes ut av Oslo byarkiv for ett bestemt formål, og kartet forblir Byarkivets eiendom.

Kartet skal kun brukes til det avtalte formålet. Ny eller annen bruk av kartfilene skal, uavhengig av medium, reguleres av ny avtale. Ev. videredistribusjon av bildet kan ikke skje uten at egen avtale om dette inngås.

Byarkivets arbeid med klargjøring og ekspedering av utlånt materiale betales etter gjeldende satser, jf. over.

Oslo byarkiv skal alltid oppgis som kilde i forbindelse med gjengivelser av kartet.
Kilden skal oppgis ved all bruk: <kartskaper>, utlånt av Oslo byarkiv

Eksempler:
Kristinia oppmålingsvesen 1900, utlånt av Oslo byarkiv
C. H. Grosch, 1830-tallet, utlånt av Oslo byarkiv
Oslo byarkiv skal så snart som mulig motta et fullstendig eksemplar av eventuelle publikasjoner hvor materialet eller deler av dette er gjengitt. Dette omfatter også lenke til ev. nettpublisering.

Låntaker skal vise aktsomhet ved gjengivelse, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk § 45c.

Brukes utsnitt av kartet, skal dette opplyses.

Kontakt

Kontakt Byarkivet hvis du har spørsmål om bestilling eller levering av kart:

Byarkivets resepsjon: 23 46 03 50, postmottak@kul.oslo.kommune.no

Fotoarkivar Caroline Juterud: 91846596, caroline.juterud@kul.oslo.kommune.no

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Øystein Eike

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad