Kart over Christiania 1843/1852

Av: Stadskonduktøren/Christian Heinrich Grosch
År: 1843/1852
Målestokk 1:5000

Fra Grosch-samlingen
OBA/A-10371

Kartet har blitt brukt som vedlegg til to saker:
Forslag til Utvidelse af de Terrainer, som i Bygningsloven af 8de September 1842 i dens §§ 2, 3 og 20 ere nævnte, behandlet i representantskapet (Bystyret) 07.06.1843.

Linjene angir utvidelsen av murgrensen i byen.

Og gjenbrukt i saken: Forslag til Navne paa de nye allerede anlagte eller til Anlæg bestemte Gader, behandlet i representantskapet (Bystyret) 31.7.1852.

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Øystein Eike

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad