Kristiania Grænseregulering

År: 1874
Målestokk 1:10 000

Det er ukjent hvem som laget kartet, men det er trolig utarbeidet som bilag til saken om utvidelse av bygrensen (jf. Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for Aarene 1837-1886, s. 6-7). Det ble nedsatt en kongelig kommisjon i 1873 som skulle utrede spørsmålet. Kartet viser trolig forslaget fra flertallet i kommisjonen. Flertallet ønsket at Nydalen skulle innlemmes i byen. Stortingsflertallet fulgte imidlertid mindretallets innstilling da det vedtok Lov om Udivdelse af Christiania Bys Grændser, med virkning fra 1. januar 1878. Bygrensen gikk dermed sør for Nydalen.

Fra arkivet etter Plan- og bygningsetaten
OBA/A-10002/T/Tb/0001

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad