Ullevål Store

Ullevål Store var kjent langt utover Akers grenser for sitt foregangsjordbruk. Eieren på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, John Collett, var særlig kjent for sine komposter. Dessuten hadde gården et parkanlegg som man ikke så maken til noe sted i Aker. Mange honnette personer ble invitert hit til Colletts hagefester, hvor det etter sigende skulle flomme madeira fra springvannet i anleggets grotte. Gårdens storhetstid gikk i graven med Collett. Kristiania kommune ervervet gården i 1909, og ti - femten år senere så Ullevål hageby dagens lys på eiendommen. I 1916 ble hovedhuset bygget om og innflyttet av Christiania Opfostringshus (Waisenhuset). Fra 1979 ble dette en spesialskole på ungdomstrinnet, som i dag driver under navnet Vestre Aker skole.

Disse tre kartene er fra hhv. 1894, 1897-98 og 1908.

Sverre Thoresen, som siden ble forpakter på Berg i Asker, står bak kartet fra 1908. Thoresen har tegnet inn den mektige allé-beplantningen langs Sognsveien, som i dag dessverre er borte. Kristiania kommune kjøpte gården i 1909 og la den senere ut til det som vi i dag kjenner som Ullevål hageby. Da kartet ble tegnet sang det med andre ord på siste verset for den staselige gården som Bernt Anker hadde forært til sin "svigersønn" John Collett i 1793, og som Collett siden gjorde til en foregangsgård innen norsk jordbruk. Gården hadde mektige parkanlegg med orangeri, grotter og springvann. Kartet viser at det meste av dette var borte i 1905. Haakon Muus hadde arvet gården i 1866. Hovedhuset ble da ombygget, og parken mistet antakeligvis sitt staselige preg. Dammene på kartet kan imidlertid stamme fra Colletts tid, da han anla en egen fiskepark på eiendommen.

Kart over Ullevål 1894
Kart over Ullevål store 1897-98
Kart over Ullevål store 1908.

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad