Nordre Huseby

Nordre Huseby utgjorde den ene halvparten av Huseby gård, som antakeligvis er en gammel gård, kanskje fra 800-tallet. Gården nevnes første gang på 1400-tallet. Som så mange andre gårder i Aker var den en del av klostergodset, til kongen konfiskerte den under reformasjonen på 1530-tallet. Fram til 1663 var den Krongods. I 1770 finner vi brukeren Morten Huseby på gården. I 1863 ble gården delt i en søndre og nordre del. I 1918 ble Nordre Huseby kjøpt av staten til militært bruk. Under krigen bygde tyskerne en leir for panserregimentet på Huseby, som Garden siden overtok. Våningshuset ble revet da Gardeleieren ekspanderte med en ny befalskantine.

Dette kartet er signert Alf Rustan. Det er imidlertid udatert, og vi finner ikke Rustan i lista over elever ved Vinterlandbruksskolen. Den brede veien på kartet er Sørkedalsveien, og syd for denne finner vi Nordre Huseby gård med de tilhørende plassene London og England i syd og Persbraaten nord for veien som lå inn under Nedre Smedstad gård. Rustan har gjort en nøyaktig oppmåling av arealet, med angivelser av vegetasjon, gjerder, dam og ledningsanlegg.

Kart over Nordre Huseby

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad