Søndre Hovin

Søndre Hovin var en av syv deler av Hovin gård. Her som på Mellom Hovin ble det drevet teglverk fra 1911. På 1600-tallet var Hovin drevet av en av byens rikeste menn, landkommissær Johan Garmann, som eide Christianias staseligste bygg, Rådhusgata 7. Sannsynligvis var det han som ga Søndre Hovin en herskapelig bebyggelse, i hvert fall bodde en enke etter han der i 1693. Hovedbygningen var i én etasje, og de gjennomgående værelsene tyder på at bygningen kan ha vært fra Garmanns tid. På gården var det også en barokkhage, og på hagens sørside gikk det en mektig allé som fortsatt mot Ulven gård. Våningshuset fra 1600-tallet ble antakeligvis revet da vedlikeholdet sviktet. Et nytt hus ble bygget, og det benyttes i dag som barnehage.

Karl Myrvang rakk å gjøre ferdig dette kartet over Søndre Hovin før han døde kort tid etterpå. På Søndre Hovin som på Mellom Hovin (se denne) ble det igangsatt teglverksdrift fra 1911 av A/S Hovind Gaard & Teglverk. Dette kartet er imidlertid fra 1907 og viser gården mens det enda ble dyrket jord på gården. Nordøst for gårdsanlegget er det avmerket et lite steinbrudd. Vi merker oss dessuten de kunstige dammene i området, som kan ha bli brukt til isproduksjon. På senere kart, er disse dammene utvidet, muligens til bruk for teglverket.

Kart over Søndre Hovin

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad