Ris gård

Ris gård har vært privateid siden 1749. I 1784 kjøpte Halvor Torgersen gården, og denne slekten skulle komme til å sitte på gården helt fram til 1938. Etter en voldsom brann i 1946, var det bare stabburet og hovedhuset som sto igjen. Sistenevnte er et panelt laftehus i to etasjer, et av de største våningshusene i Aker. Huset ble bygget i 1805, og fredet i 1924. Gården drev storstilt melkeproduksjon, og selv etter at det meste av jorda var utparsellert på 1920-tallet, fortsatte folket på Ris med melkekyr, men da med dyra inne året rundt. Paul Skajem kjøpte gården i 1938. Plantesenteret som drives på gården i dag, bærer enda hans navn.

Kartet til venstre er tegnet av Wernæs i 1898. Kartet er interessant fordi det viser området rett før utbyggingen skjøt fart. Øst og så nordvest for gården, slynger da også Holmenkollbanen seg, som åpnet samme år som kartet ble tegnet. Den ga grobunn for utparselleringen til villaeiendommer. Lengst syd på kartet går veien fra Grimelund til Vestre Aker kirke, i dag Holmenveien. Parallelt med banen går dagens Slemdalsvei, og veien som går rett nord er Trosterudveien. Det er også verd å merke seg det fine hageanlegget og den store driftsbygningen nord på tunet. Skogen i nordvest skulle siden bli tomt for Ris kirke. I den nevnte skogen, nær banen, ser vi også en kunstig dam, som muligens ble brukt til isproduksjon. Kartet til høyre er fra 1900, og er tegnet av Nils Røraas

Kart over Ris 1898
Kart over Ris 1900

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad