Aktstykker for Oslo kommune og Aker herred

Kristiania/Oslo

Kristiania/Oslo kommunes aktstykker er en serie trykte bøker, som er utgitt årvisst fra 1870 av. Fram til midten av 1980-tallet hadde de følgende oppbygging:

Bind 1: Bystyrets saker, det vil si saksframlegg med trykte bilag, innstillinger og protokoller. Siden 1898 delt i 1a: Budsjettsaker, med saksnumre i romertall, og 1b: Alminnelige saker, med saksnumre i arabiske tall.

Bind 2: Dokumenter. Bindet inneholder en del årvisse utgivelser, så som oversikter over bystyrets og de faste komitéenes medlemmer, det vedtatte budsjettet, kommuneregnskapet, statistisk årbok, oversikter over skjenke- og ølsalgsbevillinger, avtaler med arbeidstakerorganisasjonene samt en rekke årsberetninger fra virksomheter og institusjoner. I tillegg kommer en del uregelmessige utgivelser; bl.a. anbudsregler, vedtekter, instrukser og reiseberetninger.

Bind 3: Referater. Bindet inneholder stenografiske referater fra Bystyrets møter. Opprinnelig var dette et særtrykk av Morgenbladet.
For tiden før 1870 finnes enkle sakshefter til Bystyrets møter med saksframstillinger og bilag.

Formannskapets sakshefter ble ikke trykt, og referater ble ikke tatt opp. Siden 1903 har det derimot blitt trykt en "Beretning fra formannskapet" som gjengir de viktigste sakene som er avgjort der. Dette dreier seg om rundt regnet 10% av alle sakene. Beretningen er satt en først i aktstykkenes bind 1b, men fra høsten 1953 av i eget bind. Fra samme tidspunkt opphører nummereringen av bindene, selv om inndelingen for øvrig ble oprettholdt.

Utover 1970-tallet ble stadig færre saker trykt som dokumenter, og fra midten av 1980-tallet, da formannskapets betydning ble sterkt redusert ved byrådsreformen, ble aktstykkene begrenset til innbundne stensilhefter av bystyrets saker, protokoller og referater.

Det er trykt sju bind generalregistre over de alminnelige bystyresakene, de formannskapssakene som er gjengitt i de trykte beretningene og over en del punkter i budsjettene. Disse dekker perioden 1837 til 1995. Bindet 1981-1990 har en del mangler. Bindet 1991-95 har fullstendig oversikt også over saker som er behandlet i Byrådet.

Aker
Fra Aker finnes trykte aktstykker med innstillinger og protokoller fra herredsstyret og sognestyrene, men ikke referater før 1936. Formannskapets saker er utrykte. Det finnes utrykte registre til aktsykkene før 1910, og et trykt register for perioden 1910-1926.

Digitalt generalregister
Generalregisteret for perioden 1837 til 1980 er digitalisert. Budsjettene er ikke lagt inn i det digitale registret, og dermed heller ikke de fleste bevilgningvedtak bystyret har fattet. Heller ikke dokumentene er i det digitale registeret.

Gå til digitalt generalregister

 

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad