Blåtrikken, Blåtrikken holli-an-hei!
 

"Blåtrikken" hadde sin forløper i hestsporvognene som ble satt i trafikk i Kristiania i 1875. Først i 1894 åpnet den første elektriske sporvei i Kristiania. Trikken var malt i en dyp blå farge, med selskapets navn – Christiania elektriske sporvei – skrevet inn med sirlige og skyggelagte bokstaver.

Blåtrikken ble imidlertid møtt med stor skepsis fra byens mange vognmenn og mange akerbønder som kom med hest og vogn til byen med varer. Vogn og last fikk ofte ublide møter med det tekniske vidunderet, og rett som det var satt hesten skoene fast i trikkeskinna.

Etterhvert innså byens eldste sporveisselskap, A-S Kristiania sporveisselskab, at også deres trikker måtte moderniseres. Forbausende fort ble derfor Grønntrikken elektrifisert, og den 14. januar 1900 gikk hestesporvognen i rute for siste gang. Sporveisnettet vokste raskt. Rett før århundreskiftet ville også kommunen prøve seg som trikkeselskap, og Kristiania kommunale sporveie ble etablert, først og fremst for å skaffe trikkeforbindelse til de strøk av byen hvor de private trikkeselskapene hadde liten interesse av å legge spor – som til byens nordlige bydeler (Sagene-trikken) og til Vippetangen.

Under disse årene ble linjenettet utbygget på den måten som skulle komme til å prege byen helt opp mot vår tid. I 1919 – fem år før bytrikken ble omorganisert og ble hel-kommunal under navnet A/S Oslo Sporveier – tok Blåtrikken steget ut av byen med endestasjon på Lilleaker.

Åpningen av Lilleaker-banen ble feiret med seks retters gallamiddag med dertil hørende årgangsviner.

Anleggelsen av Lilleakerbanen ved Abbediengen 1917. Foto: Narve Skarpmoen, original i Byarkivet.

Skal vi tro tekstforfatteren bak sangen som ble skrevet i anledning åpningen, hadde bøndene fra Aker nå blitt fortrolig med trikken. I sangen heter det at den bonde som hadde hatt så ublidt møte med blåtrikken ved åpningen i 1894, nå hadde slått seg på tomtesalg og istedet kjøpt seg bil. "Og imedens Bilen kjører, sjunger han så hjerteli', så det rundt i Aker høres en Sang vi alle stemmer i: "Blåtrikken, Blåtrikken holli-an- hei, et grepa digert Hurra for dig!".

Klikk her eller på bildet til venstre for å lese "En fordringsløs Sang om en bondemand fra Lilleaker og en trik" Klikk her eller på bildet til venstre for å se menyen fra åpningen av Lilleakerbanen i 1919.
       
Tilbake
 

 

Sang 1919

Meny 1919