Oslo kommune - Byarkivet


 

 

 

 

> Til hovedsiden

Kart over Aker 1938

Kartet er utarbeidet ved Aker oppmålingsvesen, og viser de bebygde delene av herredet. Det er i målestokk 1:10 000. Kartet viser
forsorgskretser og skolekretser, samt grensene mellom de fire sognene: Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand.

Flytt markøren over kartet, og se et forstørret utsnitt. Merk at det kan ta noen sekunder før bilder vises i "forstørrelsesglasset". Ved å klikke
på kartplatene kan du åpne et bilde av kartplaten i nettleseren.

Se flere kart på våre > Kartsider .

images/Blad_1.jpg
images/Blad_6.jpg
images/Blad_2.jpg
images/Blad_4.jpg
images/Blad_3.jpg
images/Blad_5.jpg