Oslo kommune - Byarkivet


> Til hovedsiden

Kart over Kristiania 1900

Kartet er utarbeidet ved Oppmålingsvesenet, og inneholder svært mye informasjon. Blant annet kan man se hvilken brannklasse de enkelte
bygningene tilhørte, dvs. om den var i mur, bindingsverk eller tre. Kartet viser også regulerte gater. De fleste gatene ble opparbeidet, men
det finnes også en del gatereguleringer som senere ble sløyfet.

Flytt markøren over kartet, og se et forstørret utsnitt. Merk at det kan ta noen sekunder før bilder vises i "forstørrelsesglasset". Ved å klikke
på kartplatene kan du åpne et bilde av kartplaten i nettleseren.

Se flere kart på våre > Kartsider .

images/ko_1900_1.jpg images/ko_1900_2.jpg images/ko_1900_3.jpg
images/ko_1900_4.jpg images/ko_1900_5.jpg images/ko_1900_6.jpg