Oslo kommune - Byarkivet


>Til hovedsiden

Næsers kart over Christiania fra 1860 - kartplater i målestokk 1:1000

På oppdrag av Christiania kommune, målte rittmester J.W.G. Næser opp byen, inkludert de delene som ble innlemmet fra 1859.
Kartene var ferdig i 1860, og besto av et dateljkart på femti kartplater i målestokk 1:1000 og et generalkart (oversiktskart) i
målestokk 1:5000.

Generalkartet ble trykket opp og utgitt. De originale målebordsplatene finnes i Byarkivet, samt en rekke kopier. Disse har vært i
bruk i en rekke kommunale etater gjennom tidene. Kopiene vi gjengir her, stammer fra arkivet etter
Oppmålingsvesenet/Plan-og bygningsetaten. I motsetning til en del andre kopier, er disse delvis kolorerte. Bygninger er farget rosa, og vannlinjer
med blått.

Detaljkartet består av femti nummererte kartplater. Kartplate 1 (nederst til venstre) viser en oversikt over kartplatene. Kartplate
50 er ikke skannet. Noen kartblad befinner seg på samme kartplate. Kartblad 33 og 38 er på samme plate, 45 og 48 finnes
også på én og samme plate. Nr. 49 og 50 er også på samme plate, selv om de ligger i hver sin ende av byen.

Flytt markøren over kartet, og se et forstørret utsnitt. Merk at det kan ta noen sekunder før bildet vises i "forstørrelsesglasset".
Ved å klikke på kartplatene kan du åpne et bilde av kartplaten i nettleseren.

      images/Store/49.jpg        
    images/Store/46.jpg images/Store/47.jpg        
    images/Store/43.jpg images/Store/44.jpg images/Store/45.jpg      
  images/Store/39.jpg images/Store/40.jpg images/Store/41.jpg images/Store/42.jpg      
images/Store/33.jpg images/Store/34.jpg images/Store/35.jpg images/Store/25.jpg images/Store/36.jpg images/Store/37.jpg    
  images/Store/21.jpg images/Store/22.jpg images/Store/23.jpg images/Store/24.jpg images/Store/31.jpg images/Store/32.jpg  
images/Store/14.jpg images/Store/15.jpg images/Store/16.jpg images/Store/17.jpg images/Store/18.jpg images/Store/19.jpg images/Store/29.jpg images/Store/30.jpg
images/Store/8.jpg images/Store/9.jpg images/Store/10.jpg images/Store/11.jpg images/Store/12.jpg images/Store/13.jpg images/Store/27.jpg images/Store/28.jpg
images/Store/2.jpg images/Store/3.jpg images/Store/4.jpg images/Store/5.jpg images/Store/6.jpg images/Store/7.jpg    
  images/Store/1.jpg     images/Store/20.jpg      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Generalkartet i målestokk 1:5000

Se flere kart på våre > Kartsider

Litteratur:

Grønvold, Line. Oslos økonomiske kartverk i > Tobias 3/2004.
Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for Aarene 1837-1886, Christiania 1892.