Kart fra 1794

Petroclus von Hirsch' kart over Christiania 1794 og bymarka 1795

Kartet er en reproduksjon av to kart. I 1794 ble det foretatt en oppmålingsforretning for alle eiendommer i byen og forstedene. Stadskonduktør Patroclus von Hirsch ledet oppmålingen. Oppmålingene av tomtene er ført i protokoll som er i arkivet etter Oppmålingsvesenet i Oslo byarkiv (A-20135/F/Fa/L0002). På grunnlag av oppmålingen ble det utarbeidet et kart. Det originale kartet finnes i Byarkivet.

I 1795 ble bymarka målt opp av elevene ved den Mathematiske skole (senere Krigsskolen) under ledelse av Hirsch, som var lærer ved skolen. Også etter denne oppmålingen ble det utarbeidet et kart. Det originale kartet antas å være tapt, men det finnes reproduksjoner av både dette kartet og bykartet fra 1794. Begge kartene finnes i Byarkivet.

Denne reproduksjonen stammer fra Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for Aarene 1837-1886, utgitt i 1892. Her er bykartet fra 1794 og kartet over bymarka fra 1795-95 satt sammen. Bykartet er svært forenklet. På originalkartet er riktignok ikke enkelteiendommene tegnet inn, kun et omriss av kvartalene. Tomtene i forstedene har derimot detaljerte eiendomsgrenser. Gjengivelsen av bymarka er tro mot originalen, og kartet som helhet gir en god forståelse av byens og forstedenes utstrekning og av de største løkkene i byen.

Klikk på kartet for å se en større utgave.

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad