Oversikt – Akertellingene 1832-1845
 

Her finner du en oversikt over de bevarte Akertellingene for perioden 1832-1845. I hovedsak opplyses det om hvilke tellinger som foreligger for hvert år og hvilket distrikt tellingene gjelder. Noen ganger også dato.


1832
Bilag Nr. 5; Fortegnelse over Mantallet i Sørkedalen Aar 1832
Juni Maaned - datert Stubberud den 16de Juni 1832

Bilag Nr. 6; Mandtal-Liste for Maridalens Skoledistrict for Aar 1832 - datert 21de Juni 1832

Bilag Nr. 7; Mandtalsliste for Vestbygddens nordre District 1832 - datert 19de Juni 1832

Bilag Nr. 8; Mandtalsliste for Romsaas Øvre og undre district optaget Aar 1832 - datert Kalbakken den 25de Juni 1832

Bilag Nr. 9; Mantalsliste for Østre Skole Distrikt optaget i Juni Aar 1832

Bilag Nr.10; Saugenes Østre District paa Landets Grund - datert den 19de Juni 1832

Bilag Nr.11; 1832 - Westbygden - datert Wekkerøe den 20de Juni 1832

Bilag Nr.12; Bekkelaget/Øerne - datert Linøen den 30te Juni 1832

1833
Bilag Nr. 2; Fortegnelse over Mandtallet i Sørkedalens District i Foraaret 1833 - datert den 28de April 1833 (No 6A)

Bilag Nr. 4; Mandtal for Søndre Westbygdens District Aar 1833 (No 7)

Bilag Nr. 5; Mandtalliste for Nordre Westbygdens District Aar 1833 (No 8)

Bilag Nr. 6; Mandtals Liste for Ullevoldsfjerdingens Underinspectorat 1833 (No 9A)

Bilag Nr. 7; Mandtalsliste - Myrens Grund vedkommende - Saugenes østre Skole datert den 20 Apriil 1833 (No 9B)

Bilag Nr. 8; Aasen/Sandager (No 10)


Bilag Nr. 9; Mandtalsliste for Maridalens Underinspectorat Aar 1833 - datert den 18de April 1833 (No 11)

Bilag Nr.10; Mandtals Liste 1833 Nedre Romsaas District - datert Diesen 19de Mai 1833 (No 12)

Bilag Nr.11; Mandtalsliste for Romsaas Districts øvre Under- inspectorat Aar 1833 - datert Romsaas den 24de April 1833 (No 13)

Bilag Nr.12; Mantal Liste over Øvre Gjelderaas Fjerdingens Beboere - Optaget den 27de April 1833 - datert Gran den 26 Maii 1833(No 21)

Bilag Nr.13; Mantal Liste for Nedere Gjelderaas Fjerding 1833 - datert Ulserud den 22 April 1833(No 22)

Bilag Nr.14; Mandtalsliste over Tjenestetyendet i Nedre Gjelderaas Fjerding - datert Ulserud de 22 April 1833

Bilag Nr.15; Mandtal ower de Beboere i Manglerud Fjerding - datert Rudstad den 21de April 1833(No 23)

Bilag Nr.16; Fortegnelse ower de Tjenestefolk der findes i Manglerud Fjerdingen - datert Rudstad den 21de April 1833

Bilag Nr.17; Mandtal for Egeberg Fjerdingen Aaret 1833 - datert Sæter den 26 Maii 1833(No 24)

Bilag Nr.18; Fortegnelse over alle Tjenestefolk i Egeberg Fjerding 1833 - datert Sæter den 26 Maii 1833

Bilag Nr.19: Mandtalsliste over de mindre Øer, som høre til Søndre Westbygdens Skoledistrict - datert Øerne den 17. Juni 1833(no 26)


1834
Bilag Nr. 4; Mandtal Liste for Nedre Romsaas District optaget i Martz 1834 - Diesen 11 April 1834


Bilag Nr. 5; Mandtalsliste for Saugenes østre Skoledistrict 1834 - datert Saugenes østre Skole den 26de Marts 1834


Bilag Nr. 6; Fortegnelse over alle Tjenestefolk i Manglerud og Ekeberg Fjerdingen 1834 - datert Districtets Skole den 22de Marts 1834

Bilag Nr. 7; Fortegnelse over Mandtallet i Sørkedalen optagen i Marts 1834 - datert Stubberud den 22. Marts 1834


Bilag Nr. 8; Mandrals-Liste for Øvre Romsaas Underinspectorat
Aar 1834 - datert Romsaas den 25de Marts 1834


Bilag Nr. 9; Mandtals Liste for Nedre Gjelderaasfjerdingens Underinspectorat - datert Ulsrud den 5te April 1834


Bilag Nr. 10; Mandtals Liste for Øvre Gjelderaasfjerdingens Underinspectorat - datert Gran den 5te April 1834


Bilag Nr. 11; Mantal 1834 Øerne - datert Smalgangen den 31te May 1834


Bilag Nr. 12; Mantalsliste for Westbygdens Nordre Skoledistrict - optaget i Marts Aar 1834


Bilag Nr. 13; Mandtal over Beboerne i Manglerud og Egeberg Fjerdingen - datert Districtets Skole den 22de Marts 1834


Bilag Nr. 14; Mandtalsliste for Søndre Westbygdens District Aar 1834 - datert den 7de april 1834


Bilag Nr. 15; Mandtalsliste for Søndre Westbygdens District Aar 1834


Bilag Nr. 16; Mandtals Liste for Maridalens Skoledistrikt optaget i Marts 1834


Bilag Nr. 17(?); Mandtal optaget i Grønlands Underinspectorat 1834


1835
Øvre Romsaas Underinspectorat

Maridalens Underinspectorat

Saugenes Østre District

Saugenes Østre District

Nedre Romsaas District

Nordre Westbygden

Nordre Westbygden

Sørkedalen Skoledistrict

Gjelderaasfjerdingens Nedre Underinspectorat

Gjelderaasfjerdingens Øvre Underinspectorat

Manglerud og Egebergfjerdingen

Myrens Grund

Nordre Enerhaugs District

1836
Sørkedalens Skoledistrict

Østre Saugene

Nedre Romsaas District våren 1836

Nedre Romsaas underinspectorat dec. 1836

Romsaas Øvre Underinspectorat

Gjelderaasfjerdingens øvre

Gjelderaas utestående

Egeberg Fjerdingen

Maridahls Underinspectorat våren 1836

Maridahlen December 1836

Holmen/Løkkerne

Øerne

Vestbygdens nordre Underinspectorat

Østre Saugenes Underinspectorat


1840
Mantalliste faar Mangelrudfjerdingen Aaret 1840

Mandtalliste for Egeberg Fjerding 1840 - datert Nordsæter 5/3 1840

Mandtal Listen for Øerne i Søndre Inspectorat våren 1840

Øerne i Søndre Indspectorat i Agger Song 23.12.1840

Manthal Liste for Nedre Gjelderaas Fjerding 6/2 1840

Mandtals liste for Gjelderaasfjerdingens Øvre Underinspectorat 1840 12/2 1840

Mandtal over Samtlige Individer i Sørkedalens District for Aaret 1840, 4/2.1840

Mandtal for 1840 over Søndre Vestbygdens Underinspectorat
11/1.1840

Mandtal over Samtlige Individer i Vestbygdens Nordre District 1840 14/1.1840

Mandtal Liste for Romsaas øvre Underinspectorat 1840, datert 28/1-40

Mantals Liste Over de Mennesker som befindes i Nedre Gjelder- aas Fjerdingen saa vidt jeg har befaret Districtet Nøyagtigt

Mandtals Liste over de i Nedre Gjelderaas Fjerdingen befind-ende Mennesker saaledes at ogsaa Byggetomterne har Anførtes

Mandtals Liste for Maridalens District Aar 1840

Holmen til Marienlyst


1841
Mandtal-Liste for Romsaas øvre Underinspectorat for Aaret 1841
21/1.1841

Mandtal for Samtlige Indvaanere i Sørkedalens District for Aaret 1842 datert Woxen 30te November 1841

Mandtals Liste for Maridalen og Nordmarken 1841 (26.01.1841)

Mantal Liste for Nedre Gjelderaas Fjerding (05.01.1841)

Mandtals-Liste for Gjelderaasfjerdingens Øvre Underinspectorat 1841 - datert Linneberg den 15. Januar 1841

Mandtals Liste for Gjelleraasens Øvre Underinspectorat 1841 -
datert Linneberg den 20de November 1841

Mandtals Liste for Gjelleraasens Søndre Underinspectorat 1841

Mandtalliste for Egeberg Fjerding 1841 (3/2 1841)

Mantalliste over Manglerudfjerdingens Beboere faar Aaret 1841
(16.12.1841)

Mantalliste over Manglerudfjerdingens Beboere - 1841 16.02.1841

Mandtalliste over Indvaanere i Søndre Westbygden for 1841 -
datert Ullern 24.12.1840

Mandtal over Samtlige Indbyggere i Vestbygdens Nordre District 1841 - datert Blindern øvre den 8de Januar 1841

Sørkedalens District 1841 - datert Woxen den 28de December 1840

Mantals Liste for Øvre Romsaas District 1841

Mandtals Liste over Nedre Romsaas Distrigt optaget i Januar Maaned 1841 af N. Olsen

Mantal Liste for Øerne ved Søndre Indspægtoriat i Agger Song - 24/01 1841

1842
Sørkedalen

Mandtalliste over Søndre Vestbygdens Underinspectorat for 1842 -
datert 4/12 1841

Mandtal over Samtlige Indbyggere i Westbygdens Nordre District 1842. Optaget i November 1941 af M. Torgersen

Mandtal Liste for Maridalens District 1842 (16/11 1841)


Mandtalsliste over Østre Saugenes District for 1842 (våren)

Mandtalsliste for Østre Saugene i Akers Sogn for Aaret 1842. Optagen i October Maaned

Mandtalsliste for Galgebjergsfjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1842. Optagen i November Maaned fra den 29. Novbr til de 4de December

Mandtals Liste over Nedre Romsaas District optaget December Maaned 1841 for Aaret 1842 af S. Sigwardt

Mantalsliste for Øvre Romsaas Fjerdingen i Agers Sogn for Aaret 1842. Optagen i November Maaned (22.-26.1842)

Mandtalsliste for Øwre Gjelderaas-Fjerdingen i Akers Sogn gor Aaret 1842. Optagen i November Maaned (21.-25.1842)

Mandtalsliste for Distrigtet Manglerud Fjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1842

Mandtalliste for Egeberg Fjerding - datert 18/1 1842

Mandtalsliste for Øerne i Søndre Fjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1842 Optagen i November 1842 (22. - 26.1942) Andrias Ulvøen


1843
Mandtalsliste for Sørkedalsfjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1843. Optagen i November Maaned, 3dje til 7de 1842, Hans Woxen

Mandtalsliste for Nordre Westbygdensfjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1842 Optagen i November Maaned 21-30de, M. Torgersen

Mandtalsliste for Nedre RomsaasFjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1843. Optagen i November Maaned (1 - 29) S. Sigwardt

Mandtalsliste for Nedere Gjelderaasfjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1843. Optagen i December Maaned 1842, 12te til 20de af Halvor Tveter

Mandtalsliste for Egebergfjerdingen i Akers Sogn for Aaret 1843. Optagen i Dec. Maaned 1842, 16de til 31de, Johs. Schøyen

 

Tilbake
 

1832-tellingen

1833-tellingen

1834-tellingen

1835-tellingen

1836-tellingen

1840-tellingen

1841-tellingen

1842-tellingen

1843-tellingen