Eiendomsoversikt for Aker 1834

Her finner du en oversikt over de eiendommer som inngår i de enkelte tellings-distriktene i 1834. På samme måte som folketellingen gir en tilnærmet totaloversikt over Aker-bygdas befolkning, gir den også en oversikt over hvilke plasser, bruk og løkker som fantes i herredet.

Oversikt over eiendommer i Aker 1834

Kildekritikk

Vi gjør oppmerksom på at det er grunn til å utøve kildekritikk ved en eventuell bruk av vår transkripsjon. Originalteksten er enkelte steder vanskelig å tyde. Det er imidlertid tre uavhengige personer som har stått for tolkningen av teksten. Det som foreligger her på denne siden, er en samkjøring av disse tre tolkningene. Vi er derfor rimelig sikker på at transkripsjonen ligger så nær opp til originalen som mulig.

I eiendomsoversikten er det flere eiendommer med samme navn (f.eks. Holtet). Slike gjentakelser kan skyldes to forhold. For det første at det er eiendommer som har samme navn, og for det andre at noen tellinger overlapper hverandre geografisk (f.eks. skoledistriktet tar også med seg noe av underinspectortatet), slik at to eller flere eiendommer figurerer i begge tellinger.

Når det gjelder skrivemåten, så har vi konsekvent holdt oss til den opprinnelige benevnelsen på eiendommene (f.eks. Torshoug i stedet for Torhov eller Schar i stedet for Skar). Veldig mange navn kan derfor virke fremmede i dag. Skrivemåten varierer dessuten noe fra telling til telling. Vi har likevel sett det som viktig å bevare autensiteten ved tellingen. Dessuten har vi sett det som kunstig å normalisere navn på plasser som ikke eksisterer lenger.

Innhold andre rad

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Øystein Eike

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad